HİNTLİ BİLGELERDEN ÖĞÜTLER

HİNTLİ BİLGELERDEN ÖĞÜTLER

Hintli bilgelerin öğütleri yaşamımızda önemli sayılabilecek bazı olguların mihenk taşı olma açısından değerlidir. Bu öğütlerden dört (4) tanesini mantıklı gelen tarafları ile kendi bakış açımızdan yorumlayalım.

1.Kalbi huzurlu olanın, aklı kısa sürede dengeyi kurar.

Bir konu veya olayın insanın yaşam mecrasında oluşturabileceği sorunlarda eğer kişi kalp rahatlığı taşıyorsa akılı ile oluşan sorunların üstesinden gelebilme güç ve iradesine sahip demektir. Olayın çözümünde zik zaklar yaşasa da “Denge noktasında devam edecek” güç ve iradeye sahiptir. İçsel huzursuzluklar kişinin problemli anda yanlış karar almasını sağlar ve bu yanlış kararlar kişiyi uçuruma götürebilecek kararları da beraberinde getirebilir. Mevlana konuya kalp-ruh ve nefs üçlemesi ile yaklaşmıştır. Bu üçlemeyi ay-güneş-dünya veya kalp-fuad-sadr üçlemesi ile bağdaştırmış, kalp ve aklın huzur denge ikilemini kalp ruh ve nefs üçgeninde çözümlemiştir (Menteş, 2012).

2.Sonuç için çalışanlara acımak gerek. Sonuç için çalışanlar acınacak durumdadır.

İnsan neden çalışır? sorusunu kendimize soralım. İnsan öncelikle yaşamını ikame ettirebilecek parayı kazanma ve bu amaca ulaşmak amacıyla yaşama verdiği katkının karşılığını alabilme ve yaptığı işten huzur alabilme amacıyla çalışır. Yaptığı işin sonunda kazanacağı bir kazanım mutlaka olmalıdır. Ağaç diken biri o ağacın vereceği gölgeliği, çiçeği, meyveyi veya odununu özlemle se de, ağacın büyümesindeki aşamaları gördükçe aldığı haz, sonuçta alacağı meyveyle ulaşacağı hazdan çok daha önemlidir.  Sonunu bildiğiniz, ancak sona ulaşmak için geçeceğiniz meşakkatli hayat yollarında nelerle karşılaşacağınızı bilmediğiniz için, yollarda ki “Bilinmeyenler” sondan çok daha önemli konumdadır. Doğan her insan, Ölmeyi de hak etmiştir. Ancak sonu ölüm olan bir hayatın içinde büyüme gelişme olgunlaşma ve yaşlanma varsa bu dönemlerin her biri ulaşacak sondan daha önemlidir diyor Hintli bilgeler.

3.Doğan biri için ölüm, ölen biri için doğum kesindir.

Artuklu döneminde yapılan tüm çeşmelerin bir hikayesi vardır. Bu hikayenin en güzel örnekleri Mardin Kasımiye ve Zinciriye medreselerinde kendini göstermekte. Suyun ilk aktığı yeri ana rahmi ve havuzlu çeşmede ki suyun ilk kaynağı doğum, ilk havuz gelişme, ikinci havuz orta yaş, üçüncü havuzsa ölümü sembolize ediyor. Kaynağından doğan su, küçük havuzda çocukluk ve gençlik günlerini tamamlayıp daha büyük olan ikinci havuza doluyor. Oradan da mezar şeklindeki üçüncü havuza, kaçınılmaz sona akıyor. Bir başka anlatımla da hayatı simgeleyen büyük havuzdan çıkıp gidiyor. Bu arada su birinci havuzdan ikinci havuza akışta daha geniş bir oluktan geçtiği için tıpkı gençlik yılları gibi yavaş yavaş aktığı, İkinci havuzdan son havuza geçişi sağlayan oluk dar olduğundan, akan suyun daha hızlı akıyormuş gibi görülmesi ki tıpkı orta yaştan sonra geçen yıllar gibi nitelendirilmiş  (Anonymous, 2006). Hintli bilgelerinin de bu havuz akış şemasında olduğu gibi, Kur’ân’da üç sûrede de geçen ”Her nefis ölümü tadacaktır” ayetiyle doğan her canlı için mutlak gerçeğin ölüm olduğunu, ölümden kaçısın olmayacağını bildirmekteler.

4.Bilgeler ne yaşayanlar ne de ölüler için üzülürler.

Yaşam ile ölüm arasında ince bir çizgi vardır. Her yaşamın kendine ait bir hikayesi vardır. Bilge insan yaşayan insanların dünyada çektiği sıkıntıların sebepsiz olmadığını bilir. Düşünen bir varlık olarak İnsanın ve insanların yaşadığı sıkıntılara üzülmemek elde değildir. Ya da ölen bir kişinin ardından üzülen “bir insan” mutlaka vardır.  Bazen yaşayan için yaşamak zulüm, ölüm kurtuluştur. Ölen kişi ise arkasında her zaman “daha yaşlı ve daha yorulmuş bir dünya” bırakacaktır. Hintli bilgelerin ölüler için üzülmemelerinin bir sebebi de zannımca ölümden sonra başka bir canlının bedeninde tekrardan uyanma anlamında reenkarnasyondur. Bu döngü içerisinde ātmanın (öz) farklı bedenlerde yeniden var olduğu düşünülür. Bu yüzden Kṛishṇa, ātman için “O, beden öldürülse bile öldürülemez” der (Akmaz, 2020). İnsanın özü olan Atman’ın, aynı zamanda evrenin de özü olduğu bilgelerin ana düşünce felsefesidir ( İplikçi, 2015). Hinduizm’in diğer dinlerden farklı olan bir öteki dünya inancına sahiptir. Buna göre iyi ruhlar cennete giderken kötü ruhlar binlerce yıl boyunca birbirinden farklı ve korkutucu cehennemlerde işkence gördükten sonra, kimi zaman bir hayvan olarak, kimi zaman da çok büyük acılar çeken ve yoksulluk içinde boğulmuş olan ailelerde tekrar tekrar doğmalarıdır (Akmaz, 2020).

Sağlıcakla kalın.

Prof.Dr.İNANÇ ÖZGEN

Fırat Üniversitesi

Biyomühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Literatür

Akmaz, G., 2020. Hint Mitolojisinde Ölüm ve Ölüm Sonrası. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 13 (69): 704-711.

Anonymous, 2006. Mardin’in üç filozof çeşmesi. https://www.yenisafak.com/hayat/mardinin-uc-filozof-cesmesi-2432805. Alıntılanma Tarihi: 01.12.2020.

Menteş, M. Ü., 2012. Hz Mevlana’nın 18 Sırrı. Mesnevi’de Bilgelik. 688 s. Cinius Yayınları.

İplikçi, A., 2015. Felsefi Düşüncenin İlk Metinleri. Upanişadlar. Yüksek Lisans Tezi. Erzurum, 89 s.

Yazarın Tüm Yazılarını Görmek İçin TIKLAYINIZ