Elazığ Karakoçan Sarıcan Sulaması İnşaatı Çalışmaları Devam Ediyor

Elazığ

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Elazığ iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Elazığ ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız; “Bu kapsamda Elazığ Karakoçan Sarıcan Sulaması İnşaatı çalışmalarının devam ettiğini ve projenin bitirilmesi ile birlikte toplamda 11 bin 870 dekar tarım alanının cazibeli borulu sulama şebekesi sulanması temin edilecektir.

Su kaynağı Karakoçan Sarıcan Göleti tamamlanmıştır. Gölet temelden 35 metre yükseklikte kil çekirdekli kaya dolgu tipinde imal edilmiş olup, 4,51 milyon m³ su depolayarak 11 bin 870 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Sarıcan sulaması, milli ekonomiye yılda 17,4 Milyon Lira katkı temin edecek ve ayrıca 3.561 kişiye tarımsal istihdam sağlayacaktır.

Sarıcan Sulaması İnşaatı kapsamında gölete suyu aktaran derivasyon kanalı ve regülatör inşaatı çalışmaları ile sulama şebekesi devam etmekte olup, 2021 yılı çalışma sezonunda sulama şebekesi imalatları tamamlanarak hizmete alınması hedeflenmektedir.