İYİ UYGULAMALAR RAPORU SUNULDU

İYİ UYGULAMALAR RAPORU SUNULDU

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan Elazığ TSO Meclis Toplantısında, Meclis ve Meslek Komite Üyelerine Elazığ TSO’nun 2018-2020 döneminde gerçekleştirdiği ve TOBB Akreditasyon Sistemi içerisinde ‘İyi Uygulama Örneği’ olarak değerlendirilen çalışma ve projelerle ilgili sunu gerçekleştirdi…

41 Ana Başlıkta 250 Ayı Çalıma…

Başkan Arslan, Elazığ TSO İyi Uygulamalar sunumunda, çalışmanın yayın olarak hazırlandığını ve kısa süre içerisinde tüm üyeler ve kamuoyu ile detaylarının paylaşacağını söyledi. Arslan konuşmasında, “Üyelerimizin çok değerli teveccühü ile 01 Nisan 2018 yılında Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2018/2023 hizmet dönemi için yönetim sorumluluğunu üstlendik.

Oda seçimleri öncesinde hep ifade ettiğimiz gibi; hedefimiz kişisel egolarımızın tatmini değil, ilimizin ticaret ve ekonomisini sürdürülebilir kılmak, bu kadim kentin sosyo-ekonomik kalkınma ve gelişmesine katkı sağlamak ve potansiyelini tüm halkımızın refahına kanalize etmektir. Bu bakış açımız dünkü kararlılıkla bugün de devam etmektedir.

Oda Tarihi Yeniden Yazıldı…

Bir yıla yakın çok titiz bir çalışma ve binlerce arşiv taraması ve Osmanlıca yayın ve kütüphanelerde profesyonelce yapılan araştırmalar neticesinde geçtiğimiz yıl Odamızın kuruluş tarihinin 1884 yılına gittiğini belgeleyerek Ticaret Bakanlığı ve TOBB nezdinde tescil ettirdik.Odamızın 150 yıla yaklaşan çok şanlı bir geçmişi ve toplum üzerinde güven duyulan bir misyonu söz konusudur. Odamızın bu birikim ve misyonunu esas alarak, öncelikle üyelerine, ilimize ve ülkemize değer üretebilmesi için kurumsal altyapısının hazır olması ihtiyacını gördük.

Bu doğrultuda Odanın fiziki altyapı ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da eksik olan birim ve kadrolarımızı güncelleyerek Oda Organizasyon Şemamızı çok büyük ölçüde tamamlayarak kurumsal bir kimliğe kavuşturduk.

Hizmet binamızın Elazığ için bir ticaret kampüsüne dönüştürülmesi hedefiyle ekonominin içinde bulunan çok önemli kurumları Oda hizmet binası yerleşke alanına kazandırdık.

Şehrin Kırmızı Kitabı Yazıldı…

İlimizin ticaretinin gelişmesi, sanayisinin güçlenmesi, yeni yatırımlar kazanması, işsizliğin önlenmesi ve ilimizin bölgemizde bir çekim merkezi olması için yaptığımız çok titiz çalışma ve araştırmalarda bugüne kadar çok önemli çalışmalar yapılmasına karşın sürdürülebilirlikten yoksun olması ve kurumlarda yönetim değişiklikleri ile birlikte yapılan tüm hazırlıkların raflara kaldırıldığına şahit olduk.İşte bu nedenle önceliğimizin İlimizde yöneticiler değişse bile değişmeyen tek gerçeğin ilin kalkınma yolunda ortaya koyduğu hedeflere sadık kalınması olduğunu gördük. Bu nedenle Elazığ’ın tabiri caizse KIRMIZI KİTABI’nı yazdık.

Stratejik Vizyon Planı Şehir Geleceğidir…

Elazığ Ekonomi Ve Sanayisinin Gelişimi İçin Stratejik Vizyon Planı olarak ilimiz yöneticileriyle paylaştığımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte üzerinde çok titiz çalışmalar yaptığımız bu Stratejik Vizyon Planı Elazığ’ın geleceğidir. Oda olarak tüm bu çalışmalar yapılırken TOBB tarafından bağımsız denetçilere yaptırılan Akreditasyon incelememizde 2006 yılından beri C sınıfında olan Odamız Akreditasyonda B sınıfına yükselmiştir.

Akreditasyonda Hedef A Sınıfına Yükselmek…

Ortaya koyduğumuz bu vizyoner duruş TOBB’nin de dikkatini çekmiş ve Odamız TOBB’nin bir çok yerel ve Uluslararası platformlarda temsil edildiği kurullarda yer almıştır.

Akreditasyonda A sınıfında olan Odaları profesyonellerimiz ve Yönetim Kurulumuz incelemiş, ziyaretler gerçekleştirerek kıyaslama faaliyetlerinde bulunmuştur.

Tüm bu gözlem ve incelemeler neticesinde iyi uygulama örnekleri alınmış ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın Akreditasyonda A sınıfını hak ettiği görülmüştür. Odamızın öncelikli hedefi üyelerimize ve ilimize değer katmaktır.

Karşılığı olmayan A sınıfı gibi bir gayret söz konusu değildir. Akreditasyonda A sınıfı gereklerini incelediğimizde tam da bizim ilimize ve üyelerimize yapmak istediğimiz hizmetlerin profesyonelce yönetilmesi ve kayıt altına alınarak, planlı, projeli, stratejisi, politikası ile belli bir takvime bağlı olan süreç yönetimi olduğu görülmüştür. Odamız Stratejik Planı da A sınıfı hedefine göre revize edilerek tüm birimlerimiz ve yönetim organlarımız bu plana yüzde yüz sadık kalarak gayret göstermektedir.

250 Başlık Altında Yapılan Çalışmalar Elazığ’ı Geleceğe Taşıyacak Bir Vizyon İçeriyor…

Bu raporda Odamızın 2018 yılında başlattığı ve 41 ana başlık altında toplanan yaklaşık 250 hedefle Elazığ’ı ve Sizleri geleceğe taşımak olan her bir girişimi göreceksiniz.

Bu 41 başlık ve altlıkların her biri birbirini tamamlayan büyük bir pazılın parçalarıdır. Tüm bu parçaların birleşmesi ile hayalini kurduğumuz Elazığ ve ilimizin sanayi ve ticareti için yeni bir sürecin başlangıcı olacaktır. Ve bu süreç başlamıştır…

24 Ocak 2020 yılında ilimiz büyük bir deprem felaketi yaşamış ve tüm ekonomik dengeleri bozulmuştur. Tüm resmi istatistikler ve Odamız tarafından yapılan tüm çalışmalarda her alanda çok büyük bir gerileme yaşandığı ve bu durumun ilimizin geleceği açısından kabul edilemez olduğu görülmüştür.

İşte Odamızın tarafından 2018 yılında start verilen Elazığ Vizyon Stratejik Planın bugün ne kadar değerli olduğunu bir kez daha görmekte ve başlattığımız bu çalışmaların bugün ilimizin geleceği olduğuna şahitlik etmekteyiz.Bu nedenle bu raporu her Üyemizin çok iyi okumasını ve analiz etmesini istirham ediyorum. Çünkü, bu şehrin sahibi sizlersiniz…

Şehrin Sahibi Sizlersiniz…

Bizim kurtarıcı bekleme, birilerinin bu şehrin elinden tutmasını hayal etme gibi artık zaman kaybına tahammülümüz yoktur. Bu kadim şehrin rüzgarın yönüne terk edilmesi bizlerin kabulleneceği bir durum ve ilimizin kaderi olmalıdır.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak tüm Yönetim Organlarımız, profesyonellerimiz, paydaşlarımız ve sizlerin destekleriyle çok önemli bir süreci başlatmış bulunmaktayız. Şehrimizin potansiyeline ve en değerli güçlü yönü olan beşeri sermayesine inancımız tamdır.

Hem Oda hem ilimiz tarihine not düşecek bu sürece yürekten katkı sağlayan her bir kuruma ve bireye tüm Yönetim Kurulumuz adına kalbi teşekkür ve şükranlarımı arz ediyor, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası İYİ UYGULAMA RAPORU’nun 41 ana başlığını takdirlerinize sunuyoruz. Raporun tamamı Odamız web sitesinde yer almakta olup kısa bir süre sonra da yayın olarak dağıtımı yapılacaktır” şeklinde açıklamalarını tamamladı.

41 ANA BAŞLIKTA ELAZIĞ TSO İYİ UYGULAMA RAPORU

1- Elazığ TSO’nun Kurumsal Kapasitesinin Artırılması ve Akreditasyonda “A” Sınıfı Hedefi

2- Elazığ TSO Hizmet Binasının Fiziksel Altyapısının Tamamlanması ve Binanın Ticaret Kampüsüne Dönüştürülme Girişimleri.

3- Elazığ TSO Üye Hizmet Merkezi Kurulması.

4- İldeki STK’larla Müşterek Hareket Edilmesi ve Etkin Kamuoyu Oluşturulmasına öncülük Edilmesi.

5- Elazığ Merkezli Deprem ve Covid-19 Sürecinde Krizi Yönetme Stratejisi.

6- Elazığ TSO’nun Yerelde ve TOBB İle Diğer Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlarda Temsili.

7- Elazığ TSO “Proje Fikri Havuzu”

8- Elazığ TSO Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi.

9- Sosyal Sorumluluk Kapsamında “Umut Elazığ” Projesinin Elazığ Belediyesiyle Hayata Geçirilmesi

10- Akademik Desteklerle Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi.

11- Elazığ Ekonomi ve Sanayisinin Gelişimi İçin Stratejik Vizyon Planı(Elazığ İçin Kırmızı Kitap)

12- Çok Ortaklı Yapıların Kurulması İçin Sermayelerin Birleştirilmesine Öncülük Edilmesi Girişimleri.

13- Ekonomik Gelişim İçin İhtiyaç Duyulan Altyapıların Kurulma Girişimleri.

14- Elazığ TSO Öncülüğünde İlk Çok Ortaklı Yatırım Girişimi.

15- Elazığ TSO Bünyesinde Elazığ Yayınları Dijital Kütüphanesi Kurulması Sürecinin Başlatılması

16- Görüş Oluşturma, Takip ve Sonuçlandırma Başarıları.

17- Oda Üyelerinin Finansmana Ulaşmadaki Sorunlarının Çözümüne Yönelik Girişimler.

18- Kırsal Kalkınmayı Destekleme Girişimleri.

19- Fizibilite Raporları

20- Elazığ TSO Tarihinin Yeniden Yazılması ve Gerçek Kuruluş Tarihinin Belgelenmesi.

21- E-Arşiv ve Elazığ TSO Bulut Sistemi

22- İletişim Ağı (9 Ayrı İletişim Modeli ve Özel Yazılım)

23- AB ve Yerel Kaynaklı Hibe Proje Hazırlama Kapasitesi ve Girişimleri

24- İlin Yeni Yatırımlar Kazanması Girişimleri.

25- Elazığ TSO İhtisas Çalışma Komisyonları.

26- İlin İhracatının Artırılması Girişimleri.

27- Elazığ Coğrafi İşaretli Ürünlerin Artırılması Girişimleri.

28- Odanın Çeşitli Çalışmaları Başta Olmak Üzere; İlin Öncelikli Sorun ve Beklentileri İle Sektörel Sorunların Çözümüne Yönelik Hazırlanan Raporlar

29- Oda Üyelerinin Kurumsal Kapasitelerini Yükseltmek Ürün ve Hizmet Tedarikinde Ekonomik Vip Hizmet Almasını Sağlamak İçin İmzalanan Protokoller.

30- Basın-Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü Çalışmaları. (Hazırlanan Yayın-Rapor- Basın Bültenleri ile Akreditasyon İncelesinde Mükemmel Performans Almıştır.)

31- Elazığ Tso Web Sitesinin Günün İhtiyaçlarına Cevap Verecek Şekilde Yeniden Yapılandırılması Çalışmaları.

32- Elazığ TSO Proje Hazırlama ve Uygulama Potansiyeli Raporu.

33- Elazığ TSO Medya Paylaşımları Raporu.

34- Elazığ Sanayi Evanteri Raporu Ve Yayını.

35- Elazığ TSO Sanal Fuar Çalışmaları

36- Elazığ TSO Yeni Yatırım Girişimleri Raporu

37- Elazığ TSO Görüş Oluşturma ve Takip Raporu

38- Elazığ TSO E-Ticaret Şirketi.

39- Akreditasyonda Sürekli İyileşmeyi Sağlamak Amacıyla Ülke Genelindeki Odalarla Kıyaslama Çalışmaları.

40- Elazığ TSO’nun Yürütücüsü Olduğu veya Ortak Olarak Yer Aldığı 2018-2021 Döneminde Başlatılan Projeler.

41- Elazığ TSO Yıllar İtibarı İle Birim Hizmetlerinin Yıllık İstatistiklerinin Hazırlanması.