Türk lirası ile ilgili son dakika kararı

Türk lirası ile ilgili son dakika kararı

Türk lirası ile ilgili son dakika kararı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında alınan karara ilişkin oluşan istisnaları Twitter üzerinden duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki karışıklığı Hazine Ve Maliye Bakanlığı yaptığı duyuruyla netleştirdi. Bakanlık, yapılacak ödemeler, sözleşmeler kapsamında hangi işlemlerin Türk Lirası ile yapılacağını net bir şekilde belirledi.

Bakanlık “Türk parasının kıymetini koruma amacıyla oluşturulan kambiyo mevzuatının temel amacına uygun olacak şekilde, serbest piyasa koşulları çerçevesinde Türk Lirasının kullanımını önceliklendirmeye ve dolarizasyonla mücadeleye yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir” açıklamasını yaptı.

İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın duyurusu:

Bilindiği üzere, 13.09.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 12.09.2018 tarihli ve 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri belirli Sözleşme türlerinde sözleşme bedelinin ve diğer Ödeme yükümlülüklerinin Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenemeyeceğine ilişkin bazı düzenlemeler yapılmış olup, söz konusu düzenleme sonrasında Bakanlığımızca belirlenen istisnalara ise Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ’in 8’inci maddesinde yer verilmiştir.

19.04.2022 tarihli 31814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 2008-32/34 sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2022-32/66 sayılı Tebliğ ile bahse konu 8’inci maddenin dokuzuncu fıkrasının sonuna “Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.” Cümlesi eklenmiş, on beşinci fıkrasında yer alan “kararlaştırılması” ibaresi “kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi” şekilde değiştirilmiştir.

Bakanlığımızca, Türk parasının kıymetini koruma amacıyla oluşturulan kambiyo mevzuatının temel amacına uygun olacak şekilde, serbest piyasa koşulları çerçevesinde Türk Lirasının kullanımı önceliklendirmeye ve dolarizasyonla mücadeleye yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir.