Milyarlık İhale Mahkemelik Oldu!

Milyarlık İhale Mahkemelik Oldu!

Elazığ’da bakır, kobalt, kurşun, çinko ve demir madenleri rezervlerin çıkarılması ve işletilmesi ile ilgili yapılacak ihale kararının, şartnamenin ve ilanın yürütmesinin durdurulması ve iptali için Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesine başvuruldu.

Elazığ’da bakır, kobalt, kurşun, çinko ve demir madenleri rezervlerin çıkarılması ve işletilmesi ile ilgili yapılacak ihalede yandaş şirketlere peşkeş çekileceğine dair iddialar gündeme gelmişti. İhale kararının, şartnamenin ve ilanın yürütmesinin durdurulması ve iptali için Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesine başvuruldu.

Elazığ Maden ilçesi Kısabekir Köyü’nde bulunan maden rezervlerinin çıkarılması ve işletilmesi ile ilgili yapılacak ve toplamda 2 milyara mâl olacak ihale şartnamesinin Cengiz Holding A.Ş. bünyesindeki Eti Bakır A.Ş. kazanacak şekilde düzenlendiği iddia edilerek ihale kararının, şartnamenin ve ilanın yürütülmesinin durdurulması ve iptali için Ankara Nöbetçi Mahkemesine başvuruldu.

İHALE ŞARTNAMESİNDE ‘CENGİZ HOLDİNG’ GÖNDERMESİ 

Elazığ Mermerciler ve Madenciler Derneği Genel Sekreteri ve Maden Mühendisi Hayri Günay, mahkemeye yapmış olduğu yürütmeye durdurma ve iptal başvuru dilekçesinde şu ifadeleri kullandı;

“MTA Genel Müdürlüğü, son yıllarda yaptığı verimli çalışmalar sonucunda, Elazığ Maden İlçesi Kısabekir Bölgesi sınırları dahilinde, ülkemizin en büyük bakır, altın ve kobalt rezervlerine sahip bir saha keşfetmiştir. Ne var ki, davalı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, daha saha çalışmaları devam ederken, nihai raporlamalar bile yapılmadan, ruhsat hakları MTA’dayken, yangından mal kaçırırcasına, maden sahasını ihaleye çıkarmıştır.  Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Elazığ Maden Bölgesi’nde bulunan MTA tarafından keşifli Bakır Madeni Ruhsat Sahası ile ilgili olarak ihale ilanı ve Şartnamesi yayınlamıştır.

Bahsi geçen ilan, 09.02.2022 tarihinde MAPEG resmi internet sitesinde 232 Grup Tesis Şartlı İhale Sahaları duyurusunda yer almıştır. Bahsi geçen ruhsat sahasının 01.03.2022 tarihinde saat 09.30 da ihale edileceği ilan edilmiştir. İhale şartnamesi; çeşitli yönlerden, Maden Kanunu’na ve Maden Sahaları İhale Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak, yapılacak ihaleyi Cengiz Holding A.Ş. bünyesindeki Eti Bakır A.Ş. kazanacak şekilde düzenlenmiştir.

Aşağıda, ihalenin adrese teslim şekilde yapılmasını sağlayıcı, Kanun’a ve Yönetmelik hükümlerine aykırı şartname hükümleri açıklanacaktır. Öte yandan, Şartname hükümlerine göre, Devlete 3 Milyar USD gelir sağlayabilecek sahalar, 250-300 Milyon USD gibi; gerçek değerinin onda biri gibi bir bedele belli bir şirkete devredilmek üzere ihale edilmektedir.”

“İHALE 4 NİSAN’A ERTELENMİŞTİ”

Peşkeş iddialarıyla gündeme gelen ve 1 Mart’ta yapılacak olan maden ihalesine ilişkin AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut, maden rezerv alanın ihalesinin 4 Nisan tarihine ertelendiğini duyurmuştu.