DOLAR 31,1868 0.13%
EURO 33,7451 -0.21%
ALTIN 2.030,87-0,09
BITCOIN 18484894,83%
Elazığ

AÇIK

13:22

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Elazığ’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yapılan Zamlar 15 Şubattan İtibaren Geçerli Olacak
19 okunma

Elazığ’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yapılan Zamlar 15 Şubattan İtibaren Geçerli Olacak

ABONE OL
Şub 13, 2022 16:37
Elazığ’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yapılan Zamlar 15 Şubattan İtibaren Geçerli Olacak
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Zam­la­ra bir ye­ni­si daha ek­len­di. Toplu Ta­şı­ma­ya ikin­ci zam 15 Şu­bat­tan itibaren ge­çer­li ola­cak.

ÖĞ­RENCİ 3,5 TL, TAM 4 TL

Ga­ze­te­mi­ze yap­mış ol­du­ğu açık­la­ma­da Baş­kan To­ra­man “Es­na­fın da­yan­ma gücü kal­ma­dı” dedi.

Her gün zam gelen akar­ya­kıt fi­yat­la­rı ne­de­niy­le Ela­zığ Toplu Ta­şı­ma üc­ret­le­ri­ne ikin­ci zam geldi. Öğ­ren­ci bi­le­ti­nin 3.5 TL, Tam bi­le­tin ise 4 TL ola­ca­ğı­nı açık­la­yan Ela­zığ Şo­för­ler Odası Baş­ka­nı Şev­ket To­ra­man, yeni fi­yat­la­rın 15 Şubat ta­ri­hin­den itibaren ge­çer­li ola­ca­ğı­nı kay­det­ti.

Ela­zığ Şo­för­ler Odası Baş­ka­nı Şev­ket To­ra­man, akar­ya­kı­ta gelen zam­lar son­ra­sı şoför es­na­fı­nın ge­çi­ne­me­di­ği­ni be­lir­te­rek yeni fiyat uy­gu­la­ma­sı­na ge­çi­le­ce­ği­ni açık­la­dı. Şehir içi toplu ta­şı­ma üc­re­ti­ne ya­pı­la­cak 1 TL’lik zam ile il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Baş­kan To­ra­man, zamlı fiyat ta­ri­fe­si­nin 15 Şubat ta­ri­hin­den iti­ba­ren uy­gu­la­na­ca­ğı­nı ifade etti.

GİDER­LER ÇO­ĞAL­DI GELİRLER AZAL­DI

Ya­pı­la­cak olan fiyat gün­cel­le­me­si­nin zam ola­rak de­ğer­len­di­ril­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni ifade eden Baş­kan To­ra­man, ”İli­miz­de şehir içi toplu ta­şı­ma­yı sağ­la­yan mi­ni­büs üc­ret­le­rin­de ilk fiyat gün­cel­le­me­mi­zi geç­ti­ği­miz ay yap­mış­tık. Ge­li­nen nok­ta­da akar­ya­kıt fi­yat­la­rı­na dü­zen­li ola­rak ya­pı­lan zam­la­ra ba­kıl­dı­ğın­da ta­şı­ma üc­ret­le­ri­ne zam yap­mak zo­run­da kal­dık. Al­dı­ğı­mız karar ge­re­ği toplu ta­şı­ma üc­ret­le­ri öğ­ren­ci bi­le­ti 2.5 TL’den 3.5 TL, tam bilet ise 3 TL’den 4 TL oldu. Yeni fiyat gün­cel­le­me­miz 15 Şubat’ta uy­gu­la­na­cak. Es­na­fı­mı­zın da­ya­na­cak gücü kal­ma­dı akar­ya­kı­ta gelen zam­lar, bağ kur bi­rim­le­ri, bir çift las­tik olmuş 4 bin TL araç si­gor­ta­sı, kol­tuk si­gor­ta­sı bir tek bizim es­na­fı­mız değil tüm es­naf­lar­da gi­der­ler arttı ge­lir­ler azal­dı. Da­yan­ma gü­cü­müz kal­ma­dı akar­ya­kıt 22 TL ola­cak de­di­ko­du­la­rı var. Şunu söy­le­mek is­ti­yo­rum; ya­kı­ta gelen zam iğ­ne­den ip­li­ğe her ke­si­mi et­ki­li­yor. Şu an da şoför es­na­fı­mız ciddi an­lam­da dar bo­ğaz­dan ge­çi­yor. Akar­ya­kı­ta gelen zammı dü­şür­sek bizim şu an da mi­ni­büs üc­ret­le­ri­ne yap­mış ol­du­ğu­muz fiyat gün­cel­le­me­si zam ola­rak de­ğer­len­di­ril­me­me­li. Çünkü yakıt üc­ret­le­ri 6 TL iken mi­ni­büs üc­ret­le­ri 2 TL’ydi şu an da ise yakıt fi­yat­la­rı 16 TL olur­ken mi­ni­büs üc­ret­le­ri 3 TL.” Dedi.

Şoför es­na­fı­nın mev­cut fiyat uy­gu­la­ma­sıy­la ge­çi­ne­me­dik­le­ri­ni ifade eden To­ra­man, akar­ya­kı­ta gelen zam­lar son­ra­sı kam­yon es­na­fı­nın da şe­hir­le­ra­ra­sı yük ta­şı­ma­sı sek­te­ye uğ­ra­dı­ğı­nı ifade etti. Ela­zığ Şo­för­ler Odası’nın şehir içi toplu ta­şı­ma üc­ret­le­ri­ne yap­mış ol­du­ğu 1 TL’lik zam son­ra­sı Ela­zığ Be­le­di­ye­si’nin de Mart ayı ya­pı­la­cak olan mec­lis top­lan­tı­la­rın­da alı­na­cak karar ile be­le­di­ye oto­büs üc­ret­le­ri­ne zam ya­pıl­ma­sı bek­le­ni­yor.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Anketler

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANI SİZCE KİM OLUR?

Sonuçları görüntüle

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.