PANDEMİ SERGİSİ

PANDEMİ SERGİSİ

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) yürütücülüğünde Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Hemşireler Derneği ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği destekleri ile 2020 ve 2021 yıllarında yitirilen ve ne yazık ki sayıları üç yüzü geçen tüm sağlık çalışanlarının aziz anısına Pandemi Zamanı Görüntüleri’ konulu bir ‘Şükran Sergisi’ organizasyonu düzenlendi.

Diş Hekimleri Birliğinden yapılan açıklamada, “Bu zor günlerde toplum sağlığı için canı pahasına emek harcayan tüm sağlık çalışanlarına bir saygı duruşu, vefa ve şükran borcu olarak düzenlenen bu sergi ile fotoğraf sanatı aracılığıyla yaşanan pandemi döneminin kayıt altına alınması ve gelecek nesillere görsel bellek olarak aktarılması amaçlanmaktadır. Sergi kapsamında pandemi döneminde ülkemizde yaşanan günlük hayat, toplumun yaşadığı sıkıntılar, sağlık çalışanlarının çabaları, hasta ve yakınlarının durumu gibi tespit edebilecek konular öncelik taşımaktadır” (BSHA Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)