ETSO’nun TARİHİ YENİDEN YAZILIYOR

ETSO’nun TARİHİ YENİDEN YAZILIYOR

Elazığ TSO’nun kuruluş tarihinin 1884 olduğu tarihi arşiv belgelerle tescillendi…

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın Oda mührü ve tüm resmi yazışmalarında bugüne kadar kabul edilen 1920 kuruluş tarihinin yapılan araştırma ve arşiv belgeleriyle çok daha eskiye gittiği ve 1884 yılında Mamuretul Aziz Ticaret Odası olarak kurulduğu tarihi belgelerle ortaya konuldu. Odamız tarağından yapılan girişim ve müracaatımız Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile TOBB tarafından yapılan inceleme neticesinde tescil edildi..

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarihi yeniden yazılıyor….

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, “TOBB’den alınan 05.10.2020 tarih ve 045.99 sayılı yazıda Odamız tarihinin yapılan incelemeler neticesinde kuruluş tarihinin 1884 olarak tescillendiği ve kararın Ticaret Bakanlığı’na bildirildiği tarafımıza tevdi edilmiştir.” Dedi

Başkan Arslan çalışmanın uzun soluklu bir dönemi kapsadığını belirterek, “2020 yılının başından itibaren Oda Genel Sekreterliği gözetiminde ve Odamız TSO Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürü Etem Yalın’ın koordinasyonunda ÇEKÜL Vakfı Elazığ Temsilcisi Tarihçi-Yazar Mustafa Balaban tarafından yapılan arşiv çalışmaları ve araştırmalar neticesinde Elazığ TSO’nun kuruluş tarihinin 1920 yılından 36 yıl önceye gittiği ve 1884 yılında Oda’nın kurulmuş olduğu resmi devlet arşiv kaynaklarıyla belgelendi.

Tarihi Harput bulunduğu coğrafyada ilim, kültür ve ticaret merkezi olarak çok geniş bir hinterlanda hükmetmiştir. Bu kadim şehrin yine aynı dönemlerde ipek ve deri başta olmak üzere çeşitli ürünleri ihraç ettiği de bilinmektedir. Böyle bir kültürel ve ekonomik yapı içerisinde ticaret ve sanayinin örgütlü olmaması zaten abesle iştigal bir husustur. Dolayısı ile tarihçi Mustafa Balaban tarafından yaklaşık 6 aylık bir arşiv ve yayın taraması sonucu çok değerli belge ve bilgilere ulaşılmıştır.

Sayın Hocamızın Odamızın Mayıs e-Bülten Dergisinde konu hakkında yazdığı makalede 40’a yakın bilimsel kaynağı incelemesi Oda tarihimizin geçmişine önemli bir katkı sağlamıştır. Tüm bu yayınlar incelendiğinde Mamuretül Aziz Ticaret Odasının 1884 yılında kurulduğu ve ilk Başkanın Sena Kerim Efendi olduğu Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte tespit edilmiştir.”

Oda Tarihi Yeniden Yazılıyor…

Oda tarihinin yeniden yazılmaya başlandığını belirten başkan Arslan “Başta Osmanlı Arşivi ve bilimsel kaynaklar kullanılarak Oda tarihimizin yeniden yazılmasına destek olarak tarihsel geçmişimize sahip çıkmak istiyoruz. Bu çalışmalar ile kentimizin ticaret tarihi ve örgütleri başta olmak üzere kent arşivi ve hafızasına da Oda olarak katkıda bulunmak arzusundayız.

Bu bağlamda kentimizin ticari geçmişine ait resmi arşiv kaynakları başta olmak üzere bilgi veren tüm kaynakları da Odamız bünyesinde toplayarak zengin bir arşiv ve belge dokümantasyon merkezi oluşturma çalışmasını da başlatmış durumdayız.

Oda tarihimizle ilgili birinci elden tarih kaynaklar olan; Mamuretül Aziz Salnameleri, Salname-i Devlet-i Ali Osmaniye, Dersaadet Ticaret Odası Gazeteleri, Osmanlı Vilayet Salnameleri, Ticaret Salnameleri, Mamuretül Aziz Gazetesi, Osmanlı Arşivi Nafia Ticaret Orman ve Maden Nezareti evrakı içinde yer alan kentimizle ilgili evraklar ile çeşitli araştırmacıların ve yazarların oda tarihi ve ticaret geçmişimizle ilgili yazdığı tetkik eserler, bilimsel sempozyum bildirileri, tarih ve ekonomi makaleleri incelenmekte ve aynı zamanda Odamız arşivi için toplanmaya başlanmıştır.

Bu çalışmalara katkıda bulunmak isteyen tüm hemşehrilerimiz de özellikle yayınlar noktasında bağışlarını beklemekteyiz.”

Mamuret’ül Ticaret Odası Osmanlı İmparatorluğu döneminde ülkemizde kurulan ilk Odalardan Biridir…

Bugünkü Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasının 1884 yılındaki ismiyle Mamuret’ül Aziz Ticaret ve Sanayi Odası’nın bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan toraklarda kurulan ilk odalardan biri olduğunu ifade eden Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan, “Ülkemizde 1882 tarihinde ilk kurulan Dersaadet (İstanbul) Ticaret Odasından kısa süre sonra kurulan Mamuretül Aziz (Elazığ) Ticaret ve Sanayi Odası (1884) kentimizin en eski ve köklü kurumu olarak, tarihsel geçmişine uygun olarak şehrimizin kalkınmasında öncü kurumlardan biri olmuştur.

Tarihi vesikalar incelendiğinde o dönemde ki Osmanlı imparatorluğun sınırları içerisinde kalan en eski 15 Odadan biri Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasıdır. 100 yıldan beri kuruluş tarihi olarak 1920 olarak kabul görmüş olan Elazığ TSO’nun tarihini 05.10.2020 itibarı ile değiştirmiş ve gerçek tarihimiz olan 1884 yılını artık kayıtlara almış bulunmaktayız. Tüm üyelerimize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Bu tarihsel misyonun bundan sonrada devam ettirme çabası ve gayreti içinde bu çalışmaları başlatan Odamız profesyonelleri başta olmak üzere; Tarihçi-Araştırmacı Sayın Mustafa Balaban Hocamıza, da teşekkürlerimi sunuyor, en kısa süre içerisinde Odamız gerçek tarihi ile ilgili bir yayının da müjdesini paylaşmak istiyorum ” ifadelerinde bulundu.