AYAZ ATA’MIZ VE NARDUGAN BAYRAMI (YILBAŞI DEĞİL)

AYAZ ATA’MIZ VE NARDUGAN BAYRAMI (YILBAŞI DEĞİL)

Türklerde Soğuk Hanı olarak bilinen Ayaz Ata’mız, soğuk havalarda ortaya çıkan fakir, kimsesiz ihtiyaç sahibi insanlara yardım eden evliya olarak bilinir.

Şu an Hristiyanların Noel’i, Orta Asya Türkeri’nin Nardugan bayramıdır. Biz Türkler kültürümüze çoğu zaman sahip çıkamamışızdır. Oysaki milli kültür bir milleti başka milletlerden ayıran, sadece o millete ait olan değerlerdir.

Türk’ün kötü durumlardan kurtulmak için, hayatımızın her alanında Türk kültürünü yaşamak ve yaşatmak olacaktır.***“YEL ANA” döneminden “YEL ATA” dönemine.

Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Bilimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu da: “Eski Türk mitolojisinde yel (rüzgar) evreni yürütücü, oluşturucu bir güç, tanrı-tanrıça veya bunlara denk bir ruh olarak yorumlanır. Ayaz (Ayas) ise Türk dünyası kültür ekolojisinin her yerinde keskin yakıcı soğuk anlamına gelir.

Ayazın oluşumu Ülker burcuyla ilişkilendirilir. Efsaneye göre, Ülker burcunun altı yıldızı göğün altı deliğidir ve oradan yeryüzüne soğuk hava üfler ve havalar soğuyup kış olur. Bu bağlamda, Ayaz Ata Türk mitolojisinde önemli bir yere sahiptir. İnanışa göre Ayaz Han soğuk tanrısıdır. Soğukta, darda kalanlara yardım edip onlara kut yani iyi ve güzel baht verir.

Ayaz Ata tarihi geçmişi 10 bin yıla uzanan proto Türk topluluklarında Yel Ana olarak anılırdı. Çünkü o dönemki Türkler ana erkil bir topluluktu.

Ataerkil dönemle birlikte Yel Ana’ya Yel Ata denilmeye başlandı. Zaman içerisinde Ayaz Ata ismi verildi.”

YILBAŞI DEĞİL, NARDUGAN BAYRAMI

Yapılan araştırmalara göre, “Türkler, güneşin zaferini ve yeniden doğuşunu, büyük şenliklerle ‘Akçam Ağacı’ altında kutlardı. Nardugan olarak bilinen bu bayram, Hunlar tarafından Avrupa’ya taşındı. Hristiyanlar, Nardugan törenini İsa’nın doğumuyla ilişkilendirip Noel adıyla kutlamaya başladı.”

KÜLTÜRÜMÜZÜ ÇOCUKLARIMIZA AKTARMALIYIZ.

Çocuklarımızın kendi kültürünü bilerek yetişmesi için, onlara aktarmalıyız. Özellikle çizgi film, Resimli hikaye kitapları, çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlamalıyız.

Nardugan bayramımız kutlu olsun sayın dostlar. Barış, sağlık, huzur, neşe ve bol şans getirsin.

SÜLEYMAN EFE KOCAZEYBEK
Yazarın Tüm Yazılarını Görmek İçin TIKLAYINIZ