DOLAR 31,1866 0.13%
EURO 33,7215 -0.28%
ALTIN 2.030,93-0,09
BITCOIN 18471454,83%
Elazığ

AÇIK

13:22

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Tür­ki­ye Sağ­lık İşçi­le­ri Sen­di­ka­sı Ela­zığ Şu­be­si’nde baş­kan­lı­ğa, ye­ni­den Fırat Kaya se­çil­di
  • Elazığ Sürmanşet Haber
  • Elazığ
  • Tür­ki­ye Sağ­lık İşçi­le­ri Sen­di­ka­sı Ela­zığ Şu­be­si’nde baş­kan­lı­ğa, ye­ni­den Fırat Kaya se­çil­di
19 okunma

Tür­ki­ye Sağ­lık İşçi­le­ri Sen­di­ka­sı Ela­zığ Şu­be­si’nde baş­kan­lı­ğa, ye­ni­den Fırat Kaya se­çil­di

ABONE OL
Haz 27, 2022 11:50
Tür­ki­ye Sağ­lık İşçi­le­ri Sen­di­ka­sı Ela­zığ Şu­be­si’nde baş­kan­lı­ğa, ye­ni­den Fırat Kaya se­çil­di
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Ola­ğan genel kurul top­lan­tı­sı­nı yapan Tür­ki­ye Sağ­lık İşçi­le­ri Sen­di­ka­sı Ela­zığ Şu­be­si’nde baş­kan­lı­ğa, ye­ni­den Fırat Kaya se­çil­di
Türk-İş’e bağlı Tür­ki­ye Sağ­lık İşçi­le­ri Sen­di­ka­sı Ela­zığ Şu­be­si’nin ola­ğan genel kurul top­lan­tı­sı ger­çek­leş­ti­ril­di.

Tek lis­tey­le gi­di­len kong­re­ye, Tür­ki­ye Sağ­lık İşçi­le­ri Sen­di­ka­sı Genel Baş­ka­nı Hakan Toy ve sen­di­ka üye­le­ri ka­tıl­dı.

KAYA: ““YIL­MA­DAN, YO­RUL­MA­DAN EMEĞİMİZDEN DE EKMEĞİMİZDEN DE VA­TA­NI­MIZ­DAN DA HİÇBİR ZAMAN VAZ­GEÇ­ME­YE­CEĞİZ”

Mev­cut Baş­kan Fırat Kaya amaç­la­rı­nın bun­dan önce ol­du­ğu gibi bun­dan sonra da üye­le­ri için ça­lış­ma­ya devam ede­cek­le­ri­ni kay­det­ti. Kaya, “Bun­dan son­ra­ki ama­cı­mız yine ar­ka­daş­la­rı­mı­zın alın teri on­la­rın emeği bun­la­ra sahip çık­mak için var gü­cü­müz­le so­luk­suz, yıl­ma­dan, yo­rul­ma­dan eme­ği­miz­den de ek­me­ği­miz­den de va­ta­nı­mız­dan da hiç­bir zaman vaz­geç­me­ye­ce­ğiz. Bunun için siz­le­rin bana ver­miş ol­du­ğu des­tek­ten do­la­yı te­şek­kür ede­rim” dedi.

TOY: “TÜRK İŞ OLA­RAK GER­ÇEK­TEN GÜZEL BİR MÜ­CA­DE­LE VERDİK”

Tür­ki­ye Sağ­lık İşçi­le­ri Sen­di­ka­sı Genel Baş­ka­nı Hakan Toy, 2021 Yılı Kamu Toplu İş Söz­leş­me­le­ri Çer­çe­ve Pro­to­ko­lüy­le il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Toy, “biz Türk İş ola­rak ger­çek­ten güzel bir mü­ca­de­le ver­dik. Özel­lik­le kad­ro­ya ge­çiş­ten son­ra­ki ilk söz­leş­me ilk kamu çer­çe­ve sü­re­cin­de de iyi mü­ca­de­le ver­dik ama enf­las­yo­nun art­ma­sı, ül­ke­nin eko­no­mik du­ru­mu­nun bo­zul­ma­sı bizim bu al­dı­ğı­mız dev­rim ni­te­li­ğin­de kamu çer­çe­ve pro­to­ko­lü­nü bile göl­ge­le­di. Daha son­ra­ki sü­reç­te ilk yap­tı­ğı­mız söz­leş­me sıfır söz­leş­me yap­tık. Biz hak­kı­mı­zı söke söke almak için ge­rek­ti­ği zaman sa­ha­ya ini­yo­ruz ge­rek­ti­ği zaman ma­sa­da siz­le­rin bize ver­di­ği güçle ha­re­ket edi­yo­ruz ve güzel iş­le­re de imza attık.

Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan ya­pı­lan se­çim­de, Fırat Kaya ye­ni­den Tür­ki­ye Sağ­lık İşçi­le­ri Sen­di­ka­sı Ela­zığ Şu­be­si’nin baş­kan­lı­ğı­na se­çil­di.

Baş­kan Kaya’nın lis­te­sin­de; Sungu Ulu­soy, Hik­met Ercan, Ali Kemal Par­lak ve Hasan Uç yer aldı.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Anketler

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANI SİZCE KİM OLUR?

Sonuçları görüntüle

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.