DOLAR 31,1868 0.13%
EURO 33,7451 -0.21%
ALTIN 2.030,87-0,09
BITCOIN 18484894,83%
Elazığ

AÇIK

13:22

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Elazığ Belediyesi 33 Arsayı Satışa Çıkardı
19 okunma

Elazığ Belediyesi 33 Arsayı Satışa Çıkardı

ABONE OL
Haz 27, 2022 14:29
Elazığ Belediyesi 33 Arsayı Satışa Çıkardı
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Elazığ Belediyesi Zafran, Aksaray, Mornink ve Yemişlikte 33 arsayı satışa çıkarttı.

Elazığ Belediyesi arsa satışı ihalesine çıktı.

Bu kapsamda Zafran’da 28, Aksaray’da 1, Mornink’te 2 ve Yemişlik’te 2 olmak üzere toplamda 33 arsayı satışa çıkarttı.

İhale 5 Temmuz 2022’de Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde Encümen huzurunda yapılacak.

İHALE ŞARTLARI İSE;

5.1- Kanuni ikametgahı olması,

5.2- T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için)

5.3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebliga₺ara esas olmak üzere adres beyanı,

5.4-Mevzuatı gereği kayı₺ı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

  1. a) Gerçek kişi olması halinde, (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
  2. b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  3. c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin  edecekleri belge,

5.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

  1. a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

    b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  1. c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin  edecekleri belge,

5.6-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

 

5.7- Geçici teminat (tahmini muhammen bedelin % 3’ ü oranında) bedeli ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.

5.8- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi,

6-      Satışı yapılacak arsaların (Listenin 29,30,31,32 ve 33.Sırasında  ki arsalar hariç ) ihalesine iştirak edecek istekliler 5.madde belirtilen belgelerle birlikte  Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarfıda, dış zarf içerisinde sunucaklardır.

7-      Satışı yapılacak arsalarda 18.01.2017 tarih ve 6770 sayılı Kanunun 8.maddesi gereğince; KDV alınmayacaktır

8-      İhale ve satıştan doğan bütün vergi,resmi harç,tapu harçları ,alım satım giderleri vb.  ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene aittir.

9-      Satış şartnamesinde belirtilen ve satışa çıkartılan Arsaların dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları  ihale edilen kişi  veya kişiler tarafından  aynen kabul edilmiş sayılır.

10-    Encümen gerekçesini karar içeriğinde belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta  serbesttir.

11-    İstekliler istenilen belgeleri ve tekliflerini ihale günü ihale saatine kadar İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler iadeli taahhü₺ü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı’nın adresi ve hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz

12-    İşbu İhale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satışta idari şartname hükümleri geçerlidir

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Anketler

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANI SİZCE KİM OLUR?

Sonuçları görüntüle

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.