Elazığ Polis Haf­ta­sı Dart Tur­nu­va­sı Yarın

Elazığ Polis Haf­ta­sı Dart Tur­nu­va­sı Yarın

Tür­ki­ye Bocce Bo­w­ling ve Dart Fe­de­ras­yo­nu Ela­zığ İl Tem­sil­ci­li­ği ta­ra­fın­dan Polis Haf­ta­sı mü­na­se­be­tiy­le dü­zen­le­necek olan Li­se­ler ve Or­ta­okul­lar arası Dart Tur­nu­va­sı yarın Ela­zığ şehit Mu­am­mer Faruk Sal­gar Genç­lik Mer­ke­zin­de ya­pı­la­cak.

Sabah 9:30’da başlayacak olan karşılaşmalar saat 16:00’da kapanış seramonosi ile tamamlanacak. Ödül töreni ise saat 16:30’da düzenlenecek.

Ela­zığ Genç­lik ve Spor İl mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da; “4-10 Nisan Polis Haf­ta­sı kap­sa­mın­da, Şanlı Teş­ki­la­tı­mı­zın 177. Yı­lın­da dü­zen­le­di­ği­miz Dart Tur­nu­va­sı­na ka­tı­la­cak tüm spor­cu­la­ra ba­şa­rı­lar di­li­yo­ruz” de­nil­di.