DOLAR 31,5824 0.02%
EURO 34,3215 -0.06%
ALTIN 2.146,35-0,10
BITCOIN 21447595,30%
Elazığ

AÇIK

06:01

İMSAK'A KALAN SÜRE

Elazığ DEVA Par­ti­si’nden Elekt­rik Fa­tu­ra­la­rı­na Tepki Yü­rü­yüşü
24 okunma

Elazığ DEVA Par­ti­si’nden Elekt­rik Fa­tu­ra­la­rı­na Tepki Yü­rü­yüşü

ABONE OL
Şub 13, 2022 07:23
Elazığ DEVA Par­ti­si’nden Elekt­rik Fa­tu­ra­la­rı­na Tepki Yü­rü­yüşü
0

BEĞENDİM

ABONE OL

DEVA Par­ti­si Elazığ İl temsilciliği , Elekt­rik fa­tu­ra­la­rı­na tepki ola­rak yü­rü­yüş dü­zen­le­di. Deva Partisi Elazığ İl Baş­ka­nı Mehmet Kan­gal Baş­kan­lı­ğın­da üye­ler parti bi­na­la­rı­nın önün­den öğ­ret­me­ne­vi önüne kadar ha­zır­la­nan pan­kart­lar­la yü­rü­ye­rek gelen fa­tu­ra­la­ra tepki gös­ter­di.

DEVA Par­ti­si Elazığ İl Baş­ka­nı Meh­met Kan­gal elektriğe ya­pı­lan zam­la­rın aci­len geri çe­kil­me­si ge­rek­ti­ği­ni söyledi. Elazığ Öğ­ret­me­ne­vi önün­de son bulan yü­rü­yü­şün ar­dın­dan DEVA Par­ti­si İl Baş­ka­nı Kan­gal, basın açık­la­ma­sı yaptı. Kan­gal, gelen fa­tu­ra­lar ile es­na­fın ke­penk ka­pa­ta­cak du­ru­ma gel­di­ği­ni söy­le­di.

Ela­zığ Deva Par­ti­si İl Baş­ka­nı Av. Meh­met Kan­gal, yaptığı açıklamada “Ül­ke­mi­zin ta­ma­mı­nı il­gi­len­di­ren, her ha­ne­yi, her iş ye­ri­ni et­ki­le­yen elekt­rik fi­yat­la­rın­da­ki artış, hayat stan­dart­la­rı­mı­zı ve ti­ca­ri fa­ali­yet­le­ri­mi­zi de­rin­den et­ki­le­miş­tir. Daha önce gö­rül­me­miş oran­da gelen elekt­rik zam­la­rı ne­de­niy­le, hal­kı­mız ve iş­let­me­ler, fa­tu­ra­la­rı­nı öde­ye­mez du­ru­ma gel­miş, dar ge­lir­li va­tan­daş­la­rı­mız ka­zanç­la­rı­nın büyük bir kıs­mı­nı bu­ra­ya ak­tar­mak zo­run­da kal­mış, es­naf­la­rı­mız öde­dik­le­ri ki­ra­dan daha yük­sek elekt­rik fa­tu­ra­sı ile karşı kar­şı­ya kal­mış­tır.

Ev­ler­de or­ta­la­ma 200-300 lira gelen fa­tu­ra­lar artık 1000 li­ra­dan aşağı gel­me­mek­te­dir. İş yer­le­rin­de ise bu mik­tar, akıl almaz se­vi­ye­le­re ulaş­mış­tır. Zaten enf­las­yon kar­şı­sın­da ezi­len, ürün ma­li­yet­le­ri­ni kar­şı­la­ya­ma­yan es­na­fı­mız, bu zam­lar­dan sonra ke­penk ka­pat­ma ris­kiy­le karşı kar­şı­ya­dır. Elekt­rik­te, ta­ri­fe­li uy­gu­la­ma­nın dar ge­lir­li­yi ko­ru­mak ama­cıy­la ya­pıl­dı­ğı söy­le­mi, ta­ma­men ak­lı­mız­la dalga geç­mek­tir. Bu­ra­da, ko­ru­nan ne dar ge­lir­li aile­ler­dir ne de orta ge­lir­li va­tan­daş­la­rı­mız­dır. Bu­ra­da ko­ru­nan, sa­de­ce ve sa­de­ce elekt­rik da­ğı­tım şir­ket­le­ri­dir.

Kıy­met­li hemşerilerim, bu zam­lar bizim sa­de­ce daha yük­sek fa­tu­ra­la­rı öde­me­miz an­la­mı­na gel­me­mek­te­dir. Çünkü üret­ti­ği­miz, ye­di­ği­miz, iç­ti­ği­miz, kul­lan­dı­ğı­mız her şeyde elekt­rik en önde gelen gider kay­na­ğı­dır. Yani, tü­ket­ti­ği­miz her şeye, elekt­ri­ğe gelen zam­lar gider ola­rak yan­sı­tı­la­cak ve ya­kın­da yeni bir zam dal­ga­sı daha ge­lecek de­mek­tir. Artık bıçak ke­mi­ğe da­yan­mış­tır! Evine gıda ala­ma­yan, ço­cu­ğu­na harç­lık ve­re­me­yen, dük­kâ­nın­da ışık yak­ma­ya kor­kan in­sa­nı­mı­zın, can çe­ki­şen mil­yon­la­rın hay­kı­rı­şı­nı artık duyun” dedi.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Anketler

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANI SİZCE KİM OLUR?

Sonuçları görüntüle

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.