height="132" />
Elmas YILDIRIM, vefatının 70. yılında Manas Kültür Evi’nde Anıldı

Elmas YILDIRIM, vefatının 70. yılında Manas Kültür Evi’nde Anıldı

ABONE OL
Oca 26, 2022 19:29
Elmas YILDIRIM, vefatının 70. yılında Manas Kültür Evi’nde Anıldı
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Azerbaycan’ın istiklâli uğruna ömrünü vakfeden Hürriyet Şairi, vefatının 70. Yılı’nda Manas Kültür Evi’nde düzenlenen bir programla anıldı…

 

ELMAS YILDIRIM’A VEFA

Azerbaycan’ın bağımsızlığına ve istiklaline ömrünü vakfeden ve bu uğurda ağır bedeller ödeyerek defalarca vatanından sürülen Azerbaycan’ın Hürriyet Şairi ve Türk Dünyasının “Boğulmayan Sesi” Elmas YILDIRIM, vefatının 70. yılında Manas Kültür Evi’nde düzenlenen vefa toplantısı ile anıldı… Oturum Başkanlığını FÜ. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Kaan YALÇIN’ın yaptığı toplantıya ilimizden ve Azerbaycan’dan bilim insanlarının yanı sıra kültür, sanat ve edebiyat alanında hizmeti bulunan önemli isimler ile Elmas YILDIRIM’ın yakınları katıldı…

“BOĞULMAYAN BİR SES” ŞİİRİ, HAYATI VE ESERLERİ…

İki bölüm halinde gerçekleşen programın birinci bölümü FÜ. Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Öğr. Gör. Ertuğrul ÇEÇEN’in, Elmas YILDIRIM ait “Boğulmayan Bir Ses” şiirini okumasıyla başladı. Ardından FÜ. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Kaan YALÇIN, Elmas YILDIRIM’ın hayatı, edebi kişiliği ve eserleri ile ilgili olarak ayrıntılı bilgiler verdi. YALÇIN, özellikle Elmas YILDIRIM’ın zorlu sürgün hayatını ve Azerbaycan’a duyduğu özlemi dile getirerek, Elmas YILDIRIM’ın nasıl büyük bir vatan ve hürriyet şairi olduğunu vurguladı…

SOVYETLER BİRLİĞİ DÖNEMİ’NDE ELMAS YILDIRIM VE ELAZIĞ TERCİHİ…

Sonrasında FÜ. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet BURAN, Elmas YILDIRIM’ın yaşadığı dönemin, Sovyetler Birliği döneminin, sosyal ve siyasî durumunu özetleyerek, Sovyetlerin yetiştirmek istediği Homosovyetikus tipi insanı ve bu insan tipine uymayan aydınlara yapılan soykırım ve sürgünlerle ilgili çok önemli bilgiler verdi. FÜ. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ercan ALKAYA ise Elmas YILDIRIM’ın çok önemli bir şair olmasının yanı sıra Türk Dünyası için çok önemli bir şahsiyet olduğunu, YILDIRIM’ın yetiştiği ortamı ve Türkistan Coğrafyası’nın durumunu anlatarak; onun neden Türkiye’ye gelmek istediğini ve o dönemin kültürel yapısını özetledi…

FÜ. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Dr. Naci ONUR ise, Elmas YILDIRIM’ın Türkiye’ye geldikten sonra neden başka şehirleri değil de Elazığ’ı seçmiş olma sebepleri üzerinde durarak, Elazığ’ın o dönemki kültürel alt yapısını anlattı…

ESERLERİ SESLENDİRİLDİ, AZERBAYCAN’DAN GÖRÜŞLER ALINDI…

Konuşmaların ardından Elazığ Musîki Cemiyeti’nin ve Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosunun Kurucusu musîki üstadı Naci SÖNMEZ, Doğan SEVER ve Öğr. Üyesi Dr. Güldeniz EKMEN’in Elmas YILDIRIM şiirlerinden bestelemiş oldukları üç eseri seslendirdi. Ayrıca programın bu bölümünde hem Elmas YILDIRIM’ın yakınları; oğlu Azer ALMAS ve Azerbaycan’daki yeğeni Hacıağa ALMASZADE ile Azerbaycan’ın çok kıymetli bilim, kültür, sanat ve edebiyat dünyasına ait önemli isimleriyle (Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Nesimi Adına Dilçilik Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Nadir MEMMEDLİ; Azerbaycan Prezidenti yanında Ali ATTESTASİYA Komisyonu Akreditasyon Şubesi Müdürü Prof. Dr. Asif RÜSTEMLİ, Bakü Devlet Üniversitesi Azerbaycan Edebiyatı Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vagif SULTANLI) telefon bağlantılarıyapılarak Elmas YILDIRIM’a ait bilgiler alındı. Özellikle yapılan telefon bağlantılarında Elmas YILDIRIM’ın sanat ve edebiyat hayatına dair edinilen yeni bilgiler üzerinde konuşuldu. Onun bilinen ilk şiir kitabının 1930 yılında neşredilen “Dağlar Seslenirken” eserinin değil; sonradan 1926 yılında neşredildiği ortaya çıkan “Dün ve Bugün” adlı eserinin olduğu vurgulandı.

ELAZIĞ’DA YAPILAN PROGRAMLARA ÖVGÜ VURGUSU…

Toplantıda yine Türkiye’den Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Doç. Dr. Yakup ÖMEROĞLU ile Azerbaycan’dan Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı Reşat MECİD ile de telefon bağlantıları yapılarak Elmas YILDIRIM’a ait bilgiler alındı. Her iki Yazarlar Birliği yöneticisi de özellikle Türkiye’de de Azerbaycan’da da Elmas YILDIRIM ile ilgili yapılan faaliyetlerin ilklerinin, ayrıca en kaliteli ve kapsamlılarının Elazığ’da yapıldığını vurguladılar.

Toplantının İkinci Bölümü’nde ise Manas Yayıncılık Genel Koordinatörü M. Şener BULUT, Gazeteci-yazar Bedrettin KELEŞTİMUR ve Gazeteci-yazar Günerkan AYDOĞMUŞ yaptıkları konuşmalarda özellikle Elmas YILDIRIM’ın Elazığ gündemine nasıl taşındığına, Elazığ kültür ve basın hayatında Elmas YILDIRIM’ın yerinin ve öneminin ne olduğuna ve onunla ilgili olarak Elazığ’da yapılan programlara değindiler…

AZERBAYCAN-TÜRKİYE ÜNİVERSİTESİ’NİN ELAZIĞ’DA KURULMASI GÜNDEMDE…

Konuşmaları sırasında Manas Yayıncılık Genel Koordinatörü M. Şener BULUT ve Gazeteci-yazar Bedrettin KELEŞTİMUR Elazığ’a ortak bir Azerbaycan-Türkiye Üniversitesi’nin kurulmasını teklif ettiler ve bu üniversitenin adının da muhakkak Azerbaycan-Türkiye Elmas YILDIRIM Üniversitesi olması gerektiği konusunda yetkililere seslendiler. FÜ. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Kaan YALÇIN da eğer Türkiye’de böyle bir üniversite kurulacaksa bunun muhakkak ki Elazığ’da olması gerektiğini; Elazığ’ın Türkiye’deki diğer tüm illerden kültürel anlamda Azerbaycan’a daha yakın olduğunu; Elazığ’da Bahtiyar VAHABZADE, Nebi HEZRİ, Elmas YILDIRIM gibi Azerbaycanlı Şairler adına Hazar Şiir Akşamları’nın yapıldığını, Cefer CABBARLI gibi Azerbaycan Edebiyatı’nın önde gelen isimlerine ait eserlerin Elazığ’da yayınlandığını ve bu alanda ödüller alındığını, Azerbaycan Şehitleri Parkı’nın ve Abidesinin Elazığ’da açılmış olması gibi sebeplerden ötürü kurulacak üniversitenin Elazığ’ın hakkı olduğunu vurguladı…

ELAZIĞ’DAN ELMAS YILDIRIM’A BAKIŞ VE ADINA YAZILAN ŞİİRLER…

Toplantıya katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Şefi Kenan ÇİMTAY da Elmas YILDIRIM’ın 100. doğum yılı münasebetiyle 2007 Yılı’nda Elazığ’da yapılan “Hazar’dan Hazar’a Müzik Şöleni” hakkında bilgi vererek Elmas YILDIRIM’ın iki ülke arasında bir köprü oluşturduğundan bahsetti. Yine programa katılan Kent Konseyi Başkanı Av. Rüstem Kadri SEPTİOĞLU da Elmas YILDIRIM ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak bu tür faaliyetlerin iki kardeş ülke arasında çok daha yakın ilişkiler kurulmasında rol üstleneceğini belirtti. Ayrıca toplantıya katılarak değerlendirmeler yapan Elazığlı şairlerimiz Hadi ÖNAL, Hasan Ergün YILMAZ, Dursun ELMAS yazmış oldukları Azerbaycan ve Elmas YILDIRIM konulu şiirlerini okudular…

DOÇ. DR. SÜLEYMAN KAAN YALÇIN’A FAHRİ DOKTORA BELGESİ VE TÖREN

Programın bu bölümünde 2011 yılında Prof. Dr. Asif RÜSTEMLİ’nin kaleme aldığı “Cefer CABBARLI Hayatı, Sanatı ve Mücadelesi” adlı eseri, Azerbaycan Türkçesi’nden Türkiye Türkçesi’ne başarılı bir şekilde aktarması münasebetiyle “Cefer CABBARLI Mükafatı”na; 2014 yılında Azerbaycan-Türkiye arasındaki edebî ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki çalışmalarından ötürü “Cefer CABBARLI Hususi Diploması”na lâyık görülerek “Azerbaycan Yazarlar Birliği” üyeliğine ve ardından da “Cefer CABBARLI Mükâfat Komisyonu” üyeliğine seçilen İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Süleyman Kaan YALÇIN’a, Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı ile ilgili olarak kaleme aldığı Azerbaycan Türkçesi Grameri, Çağdaş Türk Lehçelerinde Ünlüler, Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Güneybatı / Oğuz Grubu (Prof. Dr. Ahmet BURAN ve Prof. Dr. Ercan ALKAYA ile birlikte) ve Cefer CABBARLI Öyküleri Aynaya Yansı(ma)yanlar (Doç. Dr. Seda ARIKAN ile birlikte) adlı eserlerinden ve bugüne kadar Azerbaycan Türkçesi ve edebiyatı ile ilgili olarak kaleme aldığı ilmi yazılarından dolayı Azerbaycan’ın en saygın kurumlarından biri olan AzerbaycanMillî İlimler Akademisi Nesimi Adına Dilçilik Enstitüsü tarafından 21.12.2021 tarihinde verilen “Fahri Doktora”ya ait bir tören gerçekleştirildi. Fahri Doktora belgesi FÜ. öğretim üyeleri Prof. Dr. Ahmet BURAN, Prof. Dr. Ercan ALKAYA, Manas Yayıncılık Genel Koordinatörü M. Şener BULUT ve Sanatçı Naci SÖNMEZ tarafından Doç. Dr. Süleyman Kaan YALÇIN’a yeniden takdim edildi. Takdim sırasında bu başarının aynı zamanda Fırat Üniversitesi’nin, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünün ve Doç. Dr. Süleyman Kaan YALÇIN’ın yetişmesinde büyük emek sahibi olan Hocaları Prof. Dr. Ahmet BURAN’ın ve Prof. Dr. Ercan ALKAYA’nın da başarısı olduğu vurgulanarak ilgili kurum ve kişiler de takdir edildi. YALÇIN, başta Nesimi Adına Dilcilik Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Nadir MEMMEDLİ, Ali ATTESTASİYA Komisyonu Akreditasyon Şubesi Müdürü Prof. Dr. Asif RÜSTEMLİ olmak üzere Nesimi Adına Dilçilik Enstitüsü’nün tüm yetkilileri ile her daim yoluna ışık olan Hocası Prof. Dr. Ahmet BURAN’a ve hiçbir zaman desteğini esirgemeyen eşi Ferahnaz YALÇIN ve kızları Güntülü ve Günseli YALÇIN ile anne ve babasına teşekkür etti.

YILDIRIM’IN “MUKADDES İHTİLAL” ŞİİRİ VE ÖĞRENCİLERE ARMAĞAN

FÜ. Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Öğr. Gör. Ertuğrul ÇEÇEN’in, Elmas YILDIRIM’a ait “Mukaddes İhtilal” adlı şiiri okumasıyla son bulan programda ayrıca Fırat Üniversitesi’nde okuyan Azerbaycanlı öğrenciler adına FÜ. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 1. sınıf öğrencisi Nevreste RÜSTEMLİ’ye Manas Yayıncılık Genel Koordinatörü M. Şener BULUT tarafından “Cefer CABBARLI Hayatı, Sanatı ve Mücadelesi” ile “Hazar’dan Hazar’a Elmas YILDIRIM” adlı kitaplar hediye edildi.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.