height="132" />  
Elazığ Nar­ko­tik Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şube Mü­dür­lü­ğü Uyuş­tu­ru­cu ile Mü­ca­de­le­si­ni Sür­dü­rü­yor
  • Elazığ Sürmanşet Haber
  • Asayis
  • Elazığ Nar­ko­tik Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şube Mü­dür­lü­ğü Uyuş­tu­ru­cu ile Mü­ca­de­le­si­ni Sür­dü­rü­yor

Elazığ Nar­ko­tik Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şube Mü­dür­lü­ğü Uyuş­tu­ru­cu ile Mü­ca­de­le­si­ni Sür­dü­rü­yor

ABONE OL
Şub 4, 2022 08:29
Elazığ Nar­ko­tik Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şube Mü­dür­lü­ğü Uyuş­tu­ru­cu ile Mü­ca­de­le­si­ni Sür­dü­rü­yor
0

BEĞENDİM

ABONE OL
 
 

Ela­zığ İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Nar­ko­tik Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şube Mü­dür­lü­ğü uyuş­tu­ru­cu ile mü­ca­de­le­si­ni sür­dü­rü­yor.

Ela­zığ İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğün­den ya­pı­lab açık­la­ma­da; “Ela­zığ İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Nar­ko­tik Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şube Mü­dür­lü­ğü­müz
ta­ra­fın­dan, uyuş­tu­ru­cu ile mü­ca­de­le kap­sa­mın­da ili­miz ge­ne­lin­de mey­da­na ge­le­bi­lecek her türlü uyuş­tu­ru­cu madde kul­la­nı­mı, ti­ca­re­ti ve sev­ki­ya­tı­nın ön­len­me­si­ne yö­ne­lik, günü Ela­zığ Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı ko­or­di­ne­sin­de yü­rü­tü­len ça­lış­ma­lar sı­ra­sın­da; dur­du­ru­lan yolcu oto­bü­sün­de se­ya­hat eden bir yol­cu­nun va­li­zin­de uyuş­tu­ru­cu madde ol­du­ğu şüp­he­si ile de­dek­tör köpek ALEX ve ekip­le­ri­miz ta­ra­fın­dan ya­pı­lan in­ce­le­me­ler ne­ti­ce­sin­de; 8 parça ha­lin­de 8150 gr Kubar esrar mad­de­si
ele ge­çi­ril­miş­tir.

Konu ile il­gi­li ola­rak; R. Y. (29) isim­li şahıs Uyuş­tu­ru­cu Madde Ti­ca­re­ti Yap­mak su­çun­dan ya­ka­la­na­rak gö­zal­tı­na alın­mış olup İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğün­de ta­mam­la­nan iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan adli mer­ci­le­re sevk edil­miş­tir” de­nil­di.

 

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.