FIRAT ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR İLK!

FIRAT ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR İLK!

Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş yapmış olduğu açıklamada;2005/9138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik’in 4’üncü maddesinin (d) bendinde, “Hakkında disiplin soruşturması yürütülen devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisi de bu maddede belirtilen disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alır.” Hükmü getirilmiş ve devlet memuru hakkında disiplin soruşturması yürütülmesi halinde, ilgili memurun üyesi olduğu sendika temsilcisinin de disiplin kurulunda yer alması koşulu getirilmiştir.

Disiplin kurullarının teşkilinin kurumlar tarafından yapılması hükme bağlanmış, böylece, bu kapsama giren devlet memurları ile ilgili disiplin kurullarında verilecek kararların daha adil ve demokratik olması sağlanmıştır. Buna rağmen tüm Üniversitelerde Yüksek Disiplin Kurullarında Sendika Temsilcilerinin bulunması gerektiği,sendika temsilcilerine katılım ve söz hakkı verilmesi talimatına rağmen, Sendikalar Üniversite Yüksek Disiplin Kurullarına temsilci gönderemiyor ve ceza alan üyesinin disiplin soruşturma dosyasını bile isteyip, inceleyemiyordu. Dolayısıyla savunma hakkı elinden alınmış oluyor ve Sağlık Çalışanları çareyi İdari Mahkemelerde arıyordu. Bu sebeple ilk kez Sendikamızın talebi doğrultusunda; Sendikamız temsilcisi yazılı olarak toplantıya çağrılmış ve yine inceleyebilmemiz için üyemizin soruşturma dosyası mevzuata uygun olarak tarafımıza verilmiştir. Yüksek Disiplin Kurulunda Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği tarafından verilen “Kınama” cezasına yapmış olduğumuz itiraz kabul edilmiş ve üyemize verilen disiplin cezası kaldırılmıştır. Hayırlı olsun!

Sendikal hakların korunması ve kullanılması konusunda büyük bir ivme kazanılmıştır. Fırat Üniversitesi Yüksek Disiplin Kurulunun almış olduğu bu kararı yerinde ve doğru olarak kabul ediyoruz. Savunma hakkı ihlallerinin önüne geçilmesi ve disiplin cezalarının iptali için İdari Mahkemeleri meşgul etmeme adına Yüksek Disiplin Kurulunun bu şekilde çalıştırılmasının ilk örneğinin Sendikamızın öncülüğünde olması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Buna katkı veren Yüksek Disiplin Kurulu üyelerine teşekkür ederiz” dedi.