Elazığ’da Elektrik ve Gaz Borçlarının Silinmesi İçin Başvuru Süresi Uzatıldı

Elazığ’da Elektrik ve Gaz Borçlarının Silinmesi İçin Başvuru Süresi Uzatıldı

Deprem bölgesinde elektrik ve doğalgaz borçlarının silinmesi için başvuru süresi uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Olağanüstü Hal kararı ve afet bölgesi ilan edilen şehirlerde yer alan şirketler ilgili tüketicilere ilişkin başvurularını defaten veya ayrı ayrı yapabilecek. Ancak ilgili şirketin terkin kapsamındaki tüm tüketicileri için yapacağı başvuru süresi, hasar durumuna karşı itiraz edilmiş veya yargı yoluna başvurulmuş olanlar hariç olmak üzere 1 Kasım’a kadar tamamlanacak. Söz konusu süre, 25 Mayıs’ta yayımlanan Resmi Gazete ‘de 90 gün olarak açıklanmıştı.