15 maç sonra ga­li­bi­yet­le ta­nı­şan Ela­zığs­por se­vi­ne­me­di!!!

15 maç sonra ga­li­bi­yet­le ta­nı­şan Ela­zığs­por se­vi­ne­me­di!!!

Stat: Do­ğu­kent
Ha­kem­ler: Ra­ma­zan Do­ğa­nay
Hilmi Gök­türk İma­moğ­lu, Vedat Güneş
Ela­zığs­por: Yiğit, Yi­ğit­can ( Yük­sel Dk.86), Mesut, Fey­zul­lah Şahan, Zeki ( Salih Dk. 86), Ya­ğız­can Ahmet Er­tuğ­rul Dk.90+2), Mu­ham­met Ensar, Ahmet ( Ömer Faruk Dk. 46), Yusuf Ensar ( Emre Yıl­dız Dk.90), Recep
San­cak­te­pe: Ahmed Fur­kan, Murat, Eyüp Ensar ( Orkun Dk. 46), Ahmet, Mert (Doğan Dk.58) , Ulaş, Ahmet Yıl­dı­rım ( İdris Sefa Dk.58)), Ce­mil­can ( Barış Turan Dk.72), Kazım, Do­ğu­kan ( Emir­han Dk.58)
Gol­ler: Ömer Faruk (Dk.47) Yusuf Ensar ( Dk. 60)
Sarı Kart: Yi­ğit­can, Fey­zul­lan Şahin ( Ela­zığs­por) Ahmet, Murat, Orkun ( San­cak­te­pe)
Kır­mı­zı Kart: Murat ( San­cak­te­pe)

Ligde kalma mü­ca­de­le­si veren Ela­zığs­por kendi sa­ha­sın­da konuk et­ti­ği San­cak­te­pe FK’yı 2-0’lık skor­la mağ­lup etti. 15 maç sonra ga­li­bi­yet­le ta­nı­şan Ela­zığs­por bu skora rağ­men se­vi­ne­me­di.

İlk ya­rı­da 8. Da­ki­ka­da Ahmet’in or­ta­sın­da Fey­zul­lah Şahin’ın kafa vu­ru­şu auta çıktı. 22. Da­ki­ka­da Yusuf Ensar boş ka­le­ye topu gön­de­re­me­di ve top üst­ten auta çıktı. 34. Da­ki­ka­da Yusuf Ensar’ın vu­ru­şun­da ka­le­ye git­mek­te olan topu Murat çiz­gi­den çı­kar­dı. İlk yarı gol­süz sona erdi.

47. Da­ki­ka­da Mesut’un or­ta­sın­da Ömer Faruk Sez­gin ka­fay­la topu fi­le­le­re gön­der­di . Ela­zığs­por’da 60 Da­ki­ka’da Yusuf Ensar sağ çap­raz­dan yer­den vu­ru­şun­da top fi­le­ler­le bu­luş­tu ve Ela­zığs­por 2-0 öne geçti.

Kar­şı­laş­ma 2- 0 Ela­zığs­por’un üs­tün­lü­ğü ile sona erdi.