Adım Adım Bal Gibi Lige

Adım Adım Bal Gibi Lige

Ela­zığs­por, mut­lak ga­li­bi­yet pa­ro­la­sıy­la çık­tı­ğı maçta Gü­müş­ha­ne Tem­sil­ci­si’ne mağ­lup oldu.

Stat: Do­ğu­kent

Ha­kem­ler: Burak Yü­ce­tağ, Tolga Dede, Sinan Gü­nay­dın

Ela­zığs­por: Hakan, Yük­sel, Yi­ğit­can, Emre, Hasan ( İbra­him Dk. 86), Zeki ( Salih Dk. 79), Ya­ğız­can, Mesut ( Yusuf Ensar Dk.68), Hakkı İsmet, Fey­zul­lah, İzzet
1954 Kel­kit Be­le­di­yes­por: O.​Samet, Buğra ( Onur Dk.61) ( Ber­şan Dk.90+5), Hamza, Tufan Deniz, Do­ğu­kan ( Emre Dk.61), Hamit, Erkan, Ba­tu­han, Adem ( Yaser Dk.70), Kök­sal, Eyüp­han

1954 Kelkit Belediyespor: Ogün Samet Nuhoğlu , Buğra Tayfur (Onur dk. 62 ), Hamza İpekci , Tufan Deniz Gelen , Hamit Bayraktar, Erkan Bükülmez , Batuhan Eren, Adem Kaba (Yaser dk. 70 ), Doğukan Delimehmet(Emre dk. 62 ), Köksal Ayaydın, Eyüphan Çinemre

Gol­ler: Ya­ğız­can ( Dk. 52) Do­ğu­kan ( Dk. 40) Hamit ( Dk.84)

Sarı Kart: Mesut, Fey­zul­lah ( Ela­zığs­por) Buğra, Erkan, Hamza, Hamit, O.​Samet ( 1954 Kel­kit)

Kır­mı­zı Kart­lar: Hakan Can­ba­zoğ­lu ( Ela­zığs­por), Tufan Deniz Gelen ( 1954 Kel­kit)

TFF 3. Lig 1. Grup­ta ligde kalma mü­ca­de­le­si veren Ela­zığs­por Ligin 23. Haf­ta­sı’nda kendi sa­ha­sın­da 1954 Kel­kit Be­le­di­yes­por ile kar­şı­laş­tı.

Konuk takım 40. Da­ki­ka­da ge­liş­tir­di­ği atak­ta Do­ğu­kan ile topu fi­le­ler­le bu­luş­tu­ra­rak öne geçti. Kar­şı­laş­ma­nın ilk ya­rı­sın­da kalan da­ki­ka­lar­da ta­kım­la­rın ça­ba­sı sonuç ver­me­yin­ce ilk 45 da­ki­ka konuk takım 1954 Kel­kit Be­le­di­yes­por’un üs­tün­lü­ğü ile sona erdi.

İlk ya­rı­yı 1-0 mağ­lup ola­rak ka­pa­tan Ela­zığs­por ikin­ci ya­rı­ya hızlı baş­la­dı. Rakip ka­le­de gol ara­yan Ela­zığ 52. Da­ki­ka­da ge­liş­tir­di­ği atak­ta Ya­ğız­can ile ara­dı­ğı golü buldu.1-1
Gol­den sonra Ela­zığs­por gir­di­ği po­zis­yon­la­rı skora yan­sı­ta­ma­dı. Kar­şı­laş­ma­nın 84. Da­ki­ka­sı’nda ani ge­li­şen 1954 Kel­kit Be­le­di­yes­por ‘un ka­zan­dı­ğı kor­ner vu­ru­şun­da topla bu­lu­şan Hamit topu fi­le­le­re yol­la­dı.1-2
Kar­şı­laş­ma 2-1 konuk takım 1954 Kel­kit Be­le­di­yes­por’un üs­tün­lü­ğü ile sona erdi. Maç so­nun­da Ela­zığ­lı ta­raf­tar­lar Sivas Böl­ge­si Ha­ke­mi Burak Yü­ce­tağ’a tep­ki­liy­di. Ta­raf­tar­lar kol­tuk­la­rı kı­ra­rak sa­ha­ya fır­lat­tı­lar.
Ela­zığs­por Çar­şam­ba günü er­te­le­me ma­çın­da Baş­kent Göz­göz­ler’le karşı kar­şı­ya ge­lecek.