Doktorlar Eylemde!

Doktorlar Eylemde!

‘’Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’’nin geri çekilmesi ya da yönetmeliğin sağlık çalışanlarının çalışma şartlarını iyileştirecek şekilde revize edilmesini talep eden doktorlar, 17-18 Şubat’ta greve gitme kararı aldı. Açıklamada, grev yapan doktorların taleplerini açıklandı.

Söz konusu yönetmeliğin geri çekilmesinin yanında sağlıkta şiddeti azaltabilecek caydırıcı bir ‘’Sağlıkta Şiddet Yasası’’ talep eden doktorlar, Aile Sağlığı Merkezi Gider Ödemelerinin tekrardan değerlendirilerek, ekonomik şartlar kapsamında artırılmasını talep ediyor. Genel Sağlık-İş’e bağlı grev yapan doktorlar, ayrıca tüm sağlık emekçileri için fedakârlığın karşılığı olan bir ödeme ve rahat bir emeklilik imkânı talep ediyor.

Dr. Gürkan Arslan; 20 bine yakın yetişmiş sağlık çalışanı işsiz kalacak

Elazığ Tabip Odası, Elazığ Aile Hekimleri Derneği, Genel Sağlık-İş, Birlik Dayanışma Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Hekim Birliği Sendikası, Türk Sağlık Sen Üye ve Yöneticileri Özgür Çocuk Parkında “Artık Yeter Oyalanmak Değil Hakkımız Olanı İstiyoruz” Başlıklı Basın Açıklaması Gerçekleştirdiler.

Elâzığ’da ki Sağlık Örgütlerinin ortak eylemliliğinde basın açıklamasını Elazığ Aile Hekimleri Derneği adına Dr. Gürkan Arslan okudu.

Arslan; “Bizler son bir yıl içerisinde tüm yurtta 4 defa iş bırakıp, 3 defa miting yaparak kamuoyuna ve Sağlık Bakanlığı’na sesimizi duyurmaya çalıştık. Sağlık Bakanlığı halen bizleri duymamak, verdikleri sözlerde durmamak, sağlıkta şiddeti durdurmamak, ekonomik özlük haklarımızı görmezden gelmek, Aile Hekimliği sistemini çökertmekte ısrar etmektedir” dedi.

Dr. Gürkan Arslan açıklamasına şu şekilde devam etti;

Sağlıkta dönüşüm ile birlikte verilen sözler unutulmuş, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının pandemi nedeniyle ölümlerine göz yumulmuş, COVID-19’un Meslek Hastalığı kabul edilmesine yönelik yasal düzenleme yapılmamış, sağlıkta şiddeti önleyecek etkili bir sağlıkta şiddet yasası çıkarılmamış, hekimlerin 7200, diğer sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge talepleri görmezden gelinmiş, angarya çalışmalar, 36 saatlik nöbetler, 5 dakikalık muayeneler, emekliliğe yansımayan performans ücretleri ile bizleri mağdur etmeye devam edilmiştir.

Aile Sağlığı Merkezleri modernize edilmek yerine kaderlerine terk edilmiştir. Birçok Aile Sağlığı Merkezi fahiş artan elektrik, doğalgaz faturalarını ödeyememekte, artan personel giderlerini karşılayamamaktadır. Yakın zaman içerisinde Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan ve ücretleri Aile Hekimleri tarafından karşılanan 20.000 ’e yakın yetişmiş sağlık çalışanı işsiz kalacak, Aile Sağlığı Merkezlerinde verilen birçok hizmet durma noktasına gelecektir.

Bizlere söz verildiği gibi, Aile Hekimliği başına düşen nüfuslar azaldıkça enflasyona karşı Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanlarının hak edişlerinde iyileştirilme yapılmamış, pandemi döneminde bile, negatif performansa dayalı angaryalar arttırılarak aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları değersizleştirilmiştir.

Sayın Sağlık Bakanı;

Asgari ücrete yakın hak ediş alan aile sağlığı çalışanı ebe ve hemşire, yoksulluk sınırında hak ediş alan Aile Hekimleri, Son bir ay içerisinde 197 ve Son bir yıl içerisinde ülkesini terk eden binlerce hekim, sizlerin eseridir.

Buradan açık bir şekilde haykırıyoruz. Baskılara boyun eğmeyeceğiz!

LİYAKATLİ İDARECİLERİ MUMLA ARIYORUZ;

Günübirlik politikalara alet edilmiş Aile Hekimliği sistemi, sanrı ve hezeyanlarla idare edilmektedir.

Yapılan mevzuat düzenlemesi ile yüzlerce meslektaşımızı kaybettiğimiz bir dönemde, moral ve motivasyonumuz yok edilmiş sözleşme feshi baskısı altında hizmet sunmamız istenmiştir.

Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına uygulanan bu orantısız ceza ve baskının gerekçesini anlamakta zorlanıyoruz. Buradan açık bir şekilde haykırıyoruz. Bizlere hak görülen bu Ceza yönetmeliğini, istemiyoruz!

ŞİDDETE UĞRAYAN SAĞLIK ÇALIŞANI İÇİN ADALET İSTİYORUZ;

Kışkırtılmış sağlık talebi, artan angarya ve iş yoğunluğu altında ezilen sağlık çalışanları her gün dozu artan şiddet ile karşı karşıya kalmaktadır. Hekimleri ve tüm sağlık çalışanlarını şiddetin hedefi haline getiren itibarsızlaştırıcı söylemlerden derhal vazgeçilmelidir. Arttırılmış cezalarla Etkin Sağlıkta Şiddet Yasası çıkartılmalı adli merciler sağlıkta şiddet durumunda kanunları şiddeti caydırıcı ve etkili bir şekilde uygulamalıdır.

Aksi takdirde bu şiddetin faili siz olacaksınız.

HALKIMIZA SESLENİYORUZ;

Aldığımız eğitimin kutsallığı gereği sizlere şifa dağıtmak bizim için en büyük görevdir. Bizler ilk nefesten son nefese kadar her türlü sağlık hizmetinde sizlerin yanınızdayız. Milletimizin sağlıkla yaşaması sağlıkla yaşlanması, her türlü koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetine ulaşımının kolaylaştırılmasını sağlamak için varız. Bizler sizlerin ailenizin bir parçası, hanenize en yakın sağlık neferleriyiz.

Bebek ve erişkin aşılama, bebek, çocuk, kadın, gebe, lohusa izlem, kanser taramaları, laboratuvar hizmetleri, poliklinik hizmetleri ile halka hizmet verirken   başa çıkılması mümkün olmayan iş yükü ve mobbing altında ezildik.  Aldığımız eğitimin güçlüğü, çalışma şartlarının yüksek stresi altında   ömrümüz kısaldı.  Bugün hekimler olarak ortalama 60 yaşını göremiyor. Adil, demokratik, insanca bir çalışma ortamı istiyoruz.

Taleplerimiz çok net;

1-) Etkin bir sağlıkta şiddet yasası ve bu yasaları uygulayan adalet sistemi istiyoruz.

2-) 30 Haziran 2021 tarihli ödeme sözleşme yönetmeliğinin geri çekilmesini ya da önerilerimiz doğrultusunda revize edilmesini istiyoruz.

3-) Aile sağlığı merkezi gider ödemelerinin, ASM gider artışına paralel olarak artırılmasını istiyoruz.

4-) Emekliliğimize da yansıyacak, insanca yaşanacak bir temel ücret istiyoruz.

5-) Hekimlerin ek göstergelerinin 7.200, diğer sağlık çalışanlarının 3.600 olmasını istiyoruz.

6-) Angarya çalışmanın yasaklandığı, güvenli çalışma ortamları istiyoruz.

7-) COVID-19’un illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı kabul edilmesini istiyoruz.

Herkese eşit, ücretsiz, nitelikli, kamusal bir sağlık hizmeti istiyoruz.

Giyindiğimiz beyaz önlük gibi alnımız aktır.

Asla pes etmeyeceğiz.

Taleplerimiz karşılanıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz.

DOKTORLAR GREV YAPTI, VATANDAŞ MUAYENE OLAMADI
Doktorların bir günlük iş bırakma eylemi hastaneye tedavi için gelen vatandaşları mağdur etti. Sabahın erken saatinden itibaren gerek köylerden gerekse il ve ilçe merkezinden tedavi olmak için hastaneye gelen yüzlerce vatandaş doktorların iş bırakma eylemi ile karşılaştı. Doktorların poliklinik hizmeti vermeyeceğini öğrenen vatandaşlar tepki gösterdi. Hastalar daha sonra çaresizce evlerine geri döndü.