Sulama Birlik Başkanları Toplantısı Yapıldı 

Sulama Birlik Başkanları Toplantısı Yapıldı 

2022 yılı sulama sezonuna hazırlık amacıyla sulama birlik başkanları toplantısı yapıldı. 

DSİ 9. Müdürü Mahmut DÜNDAR ‘ın başkanlığında, Bölge Müdür Yardımcısı Hacı AKGÜL, İşletme ve Bakım Şube Müdürü Kamil ALTUNBULAT, Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında faaliyet gösteren; Malatya Battalgazi ve Derme Sulama Birliği Başkanı İlhami TANGÜNER, Malatya Akçadağ Sulama Birliği Başkanı Özkan YALÇIN, Malatya Sultansuyu ve Darende Gökpınar Sulama Birliği Başkanı Harun KAYGUSUZ, Elazığ Cip ve Kuzova Pompaj Sulaması Sulama Birliği Başkanı Âdem ÇELİK, Bingöl Gayt Göynük Sulama Birliği Başkanı Onur Kaan KIRMIZIGÜL ’ün katılımı ile 2022 yılı sulama sezonu öncesi hazırlık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Değerlendirme Toplantısında; Birliklerin gelir gider dengesinin sürdürülebilir olması ve birlikler arasında ücret farklılığının ve ücret yelpazesinin asgari düzeyde tutulması suretiyle uygulamanın yapılması, Birliklere üye çiftçi sayısının ve sulama oranlarının artırılması, Su kullanım hizmet bedeli tahsilinin, sulama personelinin maaş ve sigorta bedelleri, sulama ekip ve ekipmanlarının akaryakıt ve elektrik bedelleri, sulama hizmetinin verimli bir şekilde verilmesini sağlayacak bakım-onarım bedellerinin gecikmeye mahal verilmeden ödemesini sağlayacak şekilde düzenli yapılması, Sulama sezonu başlamadan önce sulama sezonunun sıkıntısız ve verimli geçirilmesi için tesislerin sulamaya hazır hale getirilmesinin sağlanması, Bölgemizde yağışların yetersiz olması durumunda, depolama tesislerimizde ki depolanan su miktarı dikkate alınarak çiftçilerimizin tasarruflu su kullanmalarının sağlanması ve teşvik edilmesi, yeterli su olması halinde şebeke dışı alanlara sulama suyunun verilebileceğine dair tedbir ve bilgilendirmelerin yapılması, Suyun verimli ve tasarruflu kullanılması amacıyla kapalı borulu sulama sistemi olan tüm sulamalarımıza sayaçların takılmasına ilişkin ihalenin yapıldığı ve hızlı bir şekilde bu sayaçların takılması suretiyle kademeli su kullanımı ve ücretlendirme uygulamasının bunların tümünde kullanılmaya başlanması,  Kuraklık durumunda sulama suyu yeterli olmayan sulama tesislerimizde, İl Kuraklıkla Mücadele Eylem Planı ve hazırlanan Kuraklık İşletme Talimatı doğrultusunda hareket edilmesi, Birliklerin iş ve işlemlerinin kanun ve mevzuatlara göre yapılması, yapılan iş ve işlemlerin kayıt altına alınarak arşiv kayıtlarının ulaşılabilir ve sağlam tutulmasının sağlanması, Su kullanıcıların memnuniyetini sağlayacak yaklaşımlar ve önlemlerin hayata geçirilmesi ve zamanında gerekli bilgilendirmelerin yapılması konuları görüşüldü.

Birlik Başkanı ve personelinin,  halkın kamu hizmetine güven duygusunu artıran, adil, şeffaf ve hesap verilebilir hoşgörülü bir yönetim ve hizmet anlayışını benimsemeleri, vb. konular görüşüldü. 2022 yılı sulama sezonun verimli, sorunsuz geçmesini ve hayırlı neticelere vesile olması dilekleri ile toplantı sona erdi.