MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver TSO’da yapılan maden sahaları hakkındaki toplantıyı değerlendirdi

MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver TSO’da yapılan maden sahaları hakkındaki toplantıyı değerlendirdi

MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver TSO’da yapılan maden sahaları hakkındaki toplantıyı değerlendirdi. 

Başkan Işıkver açıklamasında “İlimizde uzun zamandır doğal olarak gündemi meşgul eden; Maden İlçemizdeki bakır, altın, çinko ve demir madeni sahalarının işletmeye açılmasına ilişkin konuyu yakinen takip etmekteyiz. Bir şehir veya bölgedeki beşeri ve içtimaı huzurun, iktisadi kalkınma ile doğru orantılı olduğunu, üretim, sanayi, turizm, madencilik ve benzeri sektörlerde ilerleme kaydetmiş, ülkemizin farklı bölgelerindeki şehirlerde de müşahede etmekteyiz. Bu itibarla, Elazığ’ımızda da arzu ettiğimiz toplumsal refah seviyesine ulaşılabilmesi ve Elazığlının hak ettiği yaşam standartlarına yükseltilebilmesi için evvela, sektörle ayrım yapmaksızın, özellikle istihdamı merkeze alan bir ekonomik plan geliştirilmesi ve hassaten geçtiğimiz yüzyılda sektörle tecrübe ve pratik geliştirmiş bulunduğu madencilik gibi sektörlerde de oyun kurucu olması gerektiği düşüncesinde; ilimizin bütün paydaşları ve kamuoyu ile hemfikiriz. Bu hususta, MTA tarafından uzun zamandır üzerinde çalışılan bu maden sahalarının, tesis yapımı şartlı ihalesinin 09/02/2022 tarihinde ilan edilmiş olduğu ve 01/03/2022 günü açık ihale yöntemiyle ihaleye edileceği ilimiz kamuoyunun malumudur. Bahse konu maden sahalarının ilimiz kaynakları ile işletilmesi durumunda, şehrimizin sos yo-ekonomik manada elde edeceği katma değer düşünülünce ve bu şehirde yaşayan her bir hemşerimizin huzur ve ferahını sağlama ve Elazığlımız adına da daha güçlü bir geleceğin inşa edilmesi hususunda edineceğimiz kazanımlar alt alta toplanınca, konunun önemi daha iyi anlaşılmakta, bu itibarla gerek STK’larımıza ve siyaset kurumuna gerekse de ilimiz kamuoyuna önemli görevler düşmektedir. “

TSO ÖNCÜLÜĞÜNDE YAPILAN TOPLANTIYI DEĞERLİ BULUYORUZ 

Bu konuda dün Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde yapılan, Elazığ Ticaret Borsası Başkanı ve Esnaf Odaları Birliği Başkanı ve diğer bazı sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının da katılımı ile gerçekleşen toplantıyı değerli bulduğumuzu; ilimiz kamuoyu ile paylaşılan ve kolektif hareket kültürü esas alınmak sureti ve ilimiz iş dünyasının geniş katılımı ile bir nevi konsorsiyum oluşturulacağı ve bu yöntemle de milyar dolarlarla ifade edilen bu ekonomik girdinin şehrimizde kalması için bir çalışma gerçekleştireceklerini de ifade ederek açıkladıkları düşünceyi kalben desteklediğimizi ve kıymetli bulduğumuzu ifade etmek isteriz. Her sene milyonlarca dolarlık cevheri şehrimizden çıkardığı ve ilimizde faaliyet gösterdiği halde, maalesef Elazığlımıza katkısının minimum düzeylerde kaldığını dramatik bir şekilde tecrübe ettiğimiz ‘Eti Krom İşletmeleri’nin özelleştirilmesi hadisesinden de şehir olarak dersler çıkarmamız gerektiğini bir kez daha ifade ederek; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (MAPEG) Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen bu maden sahalarının işletmesinin ilimizde kalması ve Elazığ sermayesi ile yürütülmesi planlanan bu proje kapsamında, kurulacak olan cevher işleme tesislerinde binlerce hemşerimizin istihdam edileceği ve ilçemize ve ilimize katacağı çok yönlü katma değeri de düşünerek, bizler de ilimizin bütün paydaşlarını bu hususta; ETSO ve diğer STK’larımızın atacakları somut her türlü adımı desteklemeye davet ediyoruz. Bu stratejik birliğin oluşması noktasında yine bahse konu STK’larımızın öncülüğünde partimize düşen her türlü vazifeyi gücümüz nispetinde üstlenmekten kaçınmayacağımızı ifade ediyor, kamuoyunu saygıyla selamlıyoruz.” İfadelerine yer verdi.