HEFİAD’tan Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine Burs Desteği

Ulusal

Merkezi İstanbul’da bulunan ve helal finans üzerine araştırmalar ve çalışmalar gerçekleştiren Helal Finans Araştırmaları Derneğinin geleneksel hale getirdiği yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik burs başvuruları başladı.

Burs başvuruları hakkında bir açıklama yapan Helal Finans Araştırmaları Derneği Başkanı Mehmet Gürdaş, insanlığa yapılacak katkının değer üretmek olduğunu belirterek, dernek olarak yüksek lisans ve doktora öğrencilerini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Gürdaş açıklamasında; “Derneğimizin yeni dönem burs başvuruları başlamıştır. Bilindiği üzere burs başvurularını oldukça titiz ve zorlu bir süreçten geçerek ülkemize nitelikli bilim insanları kazandırmaya gayret ediyoruz. Bilimin gelişimi insanın ve medeniyetin şekillenmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu uğurda insanlığa yapılabilecek en değerli katkı ise değer üretebilmektir. Değer üretmek bilginin yöntemli bir şekilde sorgulanması, analiz edilmesi ve yorumlanması ile niteliğe kavuşur. Bu süreçte HEFİAD olarak yeni değerler üretmek, insanlığa yeni değerler kazandırabilmek adına bilginin yöntemli sorgulanmasına ve yorumlanmasına özel önem veriyoruz. Eğitim programlarımızda yer alan birçok arkadaşımız kazandıkları niteliklerle çeşitli üniversitelerde ve kurumlarda görevlere başladılar. Yine araştırmacılarımız nitelikli indekslerde taranan dergilerde yayınladıkları makaleleri ile bizlere ışık tuttular. Onların verdiği mutluluk ile arzumuz ülkemizdeki nitelikli insanlara bu duyuruyu iletmek ve daha fazla insanı ilim dünyasına kazandırmaktır. Bu sebeple iktisat, ekonomi, ilahiyat, hukuk, İslam iktisadı ve finansı ve İslam ekonomisi alanlarında yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek olmaktayız” dedi.

Burs başvuruları için gerekli koşullar ve başvuru işlemleri derneğin www.hefiad.org web adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Son başvuru tarihi ise 24 Ekim 2021.