Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi oda tanıtım ve bilgilendirme filmi

Elazığ Sağlık

Sağlıkta yeni hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi ilimiz ve bölge illerine kaliteli, erişilebilir sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

Hastane tarafından hazırlanan “oda tanıtım ve bilgilendirme filmi” ile vatandaşların hasta odalarında hangi imkânların bulunduğunu bilmeleri, hasta sağlığı ve güvenliği için uyulması gereken kuralları öğrenmeleri amaçlanmış.