ELAZIĞ VALİLİĞİ LOGO YARIŞMASI DÜZENLİYOR

ELAZIĞ VALİLİĞİ LOGO YARIŞMASI DÜZENLİYOR

Elazığ Valiliği kurumsal kimliğinin kullanılması amacıyla logo yarışması düzenlenecektir.

Tarihin en önemli kültür merkezlerinden biri olan Harput’un 5000 yıllık kültürünün mirasçısı konumunda olan Elazığ’ın kimliğini ön plana çıkaracak ve hem tarihi değerlerini, hem çağdaş nitelikleriyle yüksek yaşam standartlarına sahip, örnek bir şehir olma yolunda kendini sürekli geliştiren İlimizin bu özelliklerini yansıtacak bir logo yarışması yapılacaktır.

Elazığ Valiliği kurumsal kimliğinin kullanılması amacıyla düzenlen logo yarışmasına müracaatlar 12 Nisan 2021 Pazartesi günü başlayacak, 17  Mayıs Pazartesi 2021 günü mesai bitiminde sona erecektir. Ödüllü yarışmaya katılım ücretsiz olup, vatandaşlarımız iştirak edebilecektir. Yarışmaya katılmak isteyen adaylar, “Logo–Şartnamesi ” ve “Aday Katılım Formu”na Valilik internet sitesi (www.elazig.gov.tr)’ den erişim sağlayabileceklerdir.

LOGO TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONU:

Yarışmanın konusu, şehrimizin vizyonu ve misyonunu yansıtacak, akılda kalıcı, işlevsel kullanıma imkân sağlayacak özgün bir Elazığ Valiliği logosunun oluşturulması ve hayata geçirilmesidir.

AMAÇ:

* Elazığ Valiliği kurumsal logosu Bakanlıklarla bütünlük arz etmesi amacıyla yeniden tasarlanacaktır.

** T.C. Elazığ Valiliği’ne ait kurumsal simgelerin olması gerekenden farklı renk, şekil ve yazı karakteri ile hatalı kullanımlarının önüne geçmek adına gereken dikkat ve hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir.

YARIŞMANIN DUYURUSU:

T.C.Elazığ Valiliği Web sitesi (www.elazig.gov.tr) ve T.C.Elazığ Valiliği resmi sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

YARIŞMA KOŞULLARI:

Her katılımcı en fazla 3 eserle katılabilir.

Yarışma T.C. vatandaşı olan ve Türkiye’de ikamet eden herkese açıktır.

Yarışmaya T.C. Elazığ Valiliği’nin seçici kurul üyeleri ve onların birinci derece yakınları katılamaz.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Tüm çalışmaların “TÜRKİYE CUMHURİYETİ ELAZIĞ VALİLİĞİ” ibaresiyle birlikte değerlendirilmesine dikkat edilecektir.

Logo, T.C. Elazığ Valiliği’ni en iyi ve özgün şekilde temsil etmeli, içerik ve görsellik açısından ayırt edici nitelikte olmalıdır.

Her tasarım A4 beyaz kağıt zemin üzerine uzun kenarı 10 cm.’yi geçmeyecek şekilde yerleştirilecek, kâğıdın alt kısmında tasarımın küçültülmüş renkli ve siyah-beyaz şekilleri, kısa kenarı 25 mm’den büyük olmayacak şekilde yerleştirilecektir. Sayfanın arka kısmında yarışmacının rumuzu yer alacaktır.

Çalışmalar, paspartusuz biçimde, karton, fotoblok vb. malzemeye yapıştırılmadan sadece A4 kağıda basılmış şekilde gönderilecektir.

Çalışmalar ayrıca aşağıda belirtilen teslimat adresine; Illustrator, Corel Draw, vb. gibi vektörel çizim tabanlı tasarım programlarından birinde hazırlanmış çalışma halinde, 300 dpi CMYK renk formatında, JPEG ve PDF olarak CD’ye kaydedilmiş şekilde teslim edilecektir. Koşullara uymayan logolar elenecektir.

Çalışmalar, TV ekranlarında, basılı materyallerde, renkli ve siyah-beyaz olarak kullanılabilecek, değer kaybetmeyecek, anlaşılabilir tasarımlar olmalıdır. Logonun çok çeşitli amaçlar için kullanılabileceği göz önünde bulundurularak(antetli kağıt, faks, dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar, posterler, şapkalar, tişörtler, çantalar, havlular, internet ve elektronik medya, web sitesi, elektronik posta) basıma uygun nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğün fonksiyonelliğini yitirmemesi gerekmektedir.

Tasarımcı, kullanılan fontlar dahil eserle ilgili yaptığı çalışmayı bir sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde

(yazıyla) açıklayacak ve CD ile birlikte sunacaktır.

Amblem/Logo tasarımının üzerinde katılımcıya ait isim, imza veya ayırıcı bir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.

Birden fazla tasarımla katılanlar, her bir tasarım için ayrı şartname ve katılım formu içeren zarf oluşturacaktır.

Katılım formu ve şartname eksiksiz doldurulup ıslak imzayla imzalanıp tasarımla aynı zarfa konacak ve zarf kapatıldıktan sonra üzerine en az 4 (dört), en çok 8 (sekiz) karakterden (harften/rakamdan) oluşan rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz, çalışmanın arka yüzünde (A4 formatındaki çıktı) ve CD’nin ön yüzünde de yer alacaktır. Birden fazla eser gönderenler aynı rumuzu kullanacaklar.

Teslim edilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.

Kopya olduğu anlaşılan eserler seçici kurul tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır. Yarışmanın sonucunda seçici kurul herhangi bir eseri, herhangi bir ödüle layık görebileceği gibi eserin bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı, başka bir yarışmaya katıldığını veya yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayınlandığını veya eserin başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda, verilen ödül iptal edilecek ve yarışma için yapılmış tüm giderler ve sonrasında Üniversitenin logoyu kullanarak yaptığı tüm giderler ilgiliden alınacaktır. Eğer kişiye ödülü verilmiş ise, ödülü iade etmesi gerekecektir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından, hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz.

Yarışma; eserlerin ihtiyacı karşılamaması halinde ya da diğer herhangi bir nedenle tekrarlanabilir, Elazığ Valiliği, herhangi bir mazeret göstermeksizin yarışmayı iptal edebilir.

17-T.C. Elazığ Valiliği katılımcıların eserleri ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Yarışma sırasında veya sonrasında 3. kişilerden gelebilecek olan telif taleplerinin sorumluluğu yarışmacıya aittir.

Yarışmada seçilen tasarımın tüm hakları T.C. Elazığ Valiliğine’ne devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz. Diğer tasarımlar, sonuçların duyurulmasından sonra bir ay içerisinde aynı adresten geri alınabilir. Bu süre içerisinde adresten alınmayan çalışmalardan T.C. Elazığ Valiliği sorumlu olmayacaktır.