YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 141. maddesi yürürlükten kaldırıldı.

Söz konusu madde Röntgen teknisyenlerinin görev ve yetkilerini düzenlemekte. Bu madde yürürlükten kaldırılması nedeniyle röntgen teknisyenlerinin görev ve yetkileri ile ilgili işlemler 22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin Ek-1. maddesinde yer alan “Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri” başlıklı bölüme göre yapılacak.
Türk Sağlık Sen’in açtığı dava sonucunda Danıştay tarafından röntgen teknisyenlerinin skopi çekimi yapamayacağına karar verildi. Geçtiğimiz ayda bu yönde hükümleri içeren “Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliği’nin Ek-1’in de yer alan tıbbi görüntüleme teknisyen ve teknikerinin ifade edildiği (f) ve (g) bentleri de Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından iptal edildi. Yataklı tedavi Kurumlar Yönetmeliğinde yeni bir düzenleme yapılana kadar süreç böyle devam edeceği bildirildi.
Yeni düzenlemede Sağlık Bakanlığı, skopi çekmek gibi Danıştay tarafından iptal edilen görevleri yeniden tanımlamamalıdır. Hukukun kararları esas alınmalıdır. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)