İSTİHDAM TEŞVİKLERİYLE İLGİLİ TÜM BİLGİLER ELAZIĞ TSO SİTESİNDE

İSTİHDAM TEŞVİKLERİYLE İLGİLİ TÜM BİLGİLER ELAZIĞ TSO SİTESİNDE

7256 ve 4447 sayılı Kanunlar ile İstihdam Teşviklerine 2020 ve 2021 yıllarında önemli düzenlemeler ve eklemeler yapılmış olup Söz konusu teşvik, destek ve indirim uygulamalarının yasal dayanaklarına, açıklamalarına, başlangıç ve bitiş tarihlerine, yararlanma şartlarına ve teşvik tutarlarına ilişkin detaylı sunum Odamızın www.elazigtso.ogr.tr sitesinde yayınlanmıştır…

8 Ayrı Başlıkta Yer Alan Desteklerle İlgili Detaylı Bilgilendirme Sunumu…

Oda Üyelerimizin ilgili teşviklerden istifade etmesi ve içinden geçilmekte olan bu zor dönemde devlet desteklerini kullanması açısından SGK teşvikleriyle ilgili olarak hazırlanmış olan detaylı bilgilendirme sunumuna Odamızın www.elazigtso.org.tr sitesi üzerinden ulaşılabilmektedir.

Hazırlanmış olan sunumda;

  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 7,
  • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda 8,
  • 4857 sayılı İş Kanununda 1,
  • 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunda 1,
  • 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununda 1,
  • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda 1,
  • 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda 1,
  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda 1, olmak üzere toplamda 21 prim teşvik, destek ve indirim uygulaması bulunmaktadır.

Söz konusu teşvik, destek ve indirim uygulamalarının yasal dayanaklarına, açıklamalarına, başlangıç ve bitiş tarihlerine, yararlanma şartlarına ve teşvik tutarlarına sitemizden ulaşmak mümkündür.

İstihdam üzerindeki maliyetlerin düşürülmesinde önemli olan bu teşvik, destek ve indirim uygulamalarının Oda Üyelerimizin ilgili birimleri tarafından incelenmesinde büyük yarar bulunmaktadır.