ZEYBEK EFELERİN BİRLİĞİNDE EN YETKİLİ KİŞİDİR

ZEYBEK EFELERİN BİRLİĞİNDE EN YETKİLİ KİŞİDİR

Zeybekleri en son Kurtuluş Savaşımız’da ve ondan önce de,1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı’nda görmekteyiz. Bu savaşa Sultan II.Abdülhamit ile şahsen görüşen Zeybekler, Efeler’den oluşan bir Zeybek Alayı ile katılmıştır. Bunların başında meşhur Çakıcı Mehmet Efe’nin babası Çakırcalı Ahmet Efe’de vardır.

Zeybeklerin savaşlara katılmaları genelde kendilerine yapılan özgürlük vaatleri ve nasihatler sonucu olmuştur. Aydın, Denizli ve Muğla’dan getirilen Zeybek Alayı İstanbul’da bir müddet eğitilmiştir. Hatta bu eğitim sırasında Beyoğlu’na inen palabıyıklı, kulaklı kamalı Zeybekler’den ürken halkın şikayetleri yabancı ülke sefirlerinin raporlarında da yer almıştır. Bu Zeybekler’in çoğu, gösterdikleri bir çok kahramanlıktan sonra Karadağ Savaşları’ndan dönememiştir.( Aziz tin leri uçmağ olsun)

Kurtuluş Savaşı’nda ise Denizli’de Yunan’a karşı ilk milli mücadele fetvasını veren Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi Efendi’nin çağrısı ile Yörük Ali Efe ve Demirci Mehmet Efe başta olmak üzere bir çok Efe katılmıştır.

Kurtuluş Savaşı’nın ilk başarılı mücadelesi Efeler komutasında Aydın’da yapılmıştır. Milli Mücadelemiz’in ilk topu, yine Efeler komutasında Aydın’da patlatılmıştır. Yörük Ali Efe’nin komutasında kurulan Milli Aydın Alayı, halen ordumuzda mevcudiyetini korumaktadır. Burada Kurtuluş Savaşı’nda Efelerin neler yaptığını uzun uzun anlatmayacağım. Bu husus, tarih kitaplarında uzunca anlatılmıştır.

Bu kahramanlıklar GAZİ Mustafa Kemal ATATÜRK ‘ün Demirci Mehmet Efe’ye yazdığı bir telgrafı ile tarihe geçmiştir. Telgrafın metnini, tek satırına dokunmadan naklederek yazımı sona erdiriyorum.

“Ankara, 11 Haziran 1920

Aydın ve Havalisi Kuvayi Milliye Umum Kumandanı Demirci Mehmet Efe kardeşime:

Kahraman Efeleriniz’i size gönderiyorum. Aydın’ın bu doğru, özlü ve fedakar evlatları, Bolu ve Düzce havalisinde memleketimizi gavurların esaretine düşürmeye çalışan hainleri pek kahramanca ve fedakarca bastırdılar. Vatanımıza büyük hizmetler ifa ettiler. Allah iki cihanda aziz etsin. Kendilerine ve umum kumandanları olan zat-ı alinize Büyük Millet Meclisi’nin kalbi ve samimi teşekküratını takdim eder, gözlerinizden öperim. Kardeşim efendim…

İmza: Büyük Millet Meclisi Reisi

Mustafa Kemal”

Yazımı sonuna kadar okuduğunuz için teşekkür ederim.

SÜLEYMAN EFE KOCAZEYBEK
Yazarın Tüm Yazılarını Görmek İçin TIKLAYINIZ